Klimaregnskap

CEMAsys.Com AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

CEMAsys har satt mål om 80% utslippsreduksjon fra basisår 2010 til 2030.
Inn mot 2050 vil utslippene våre gå mot null. Siden 2010 har CEMAsys redusert sine klimagassutslipp innen scope 1,2 og 3 med hele 70%.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

CEMAsys forretningside er å utvikle effektive nettskystjenester som skal bidra til at våre kunder både kan måle og følge opp sine klimagassutslipp. Gjennom bruk av CEMAsys klimamodul sørger våre kunder for å håndtere sine utslipp, måle effekten av tiltak og
sørge for å oppnå sine målsettinger på klimaområdet.

CEMAsys har siden starten i 2007 formidlet 1 million klimakvoter (tCO2 ekvivalenter) til selskaper som ønsker å kompensere for sine utslipp og våre kunder har dermed bidratt til bærekraftig utvikling og reduserte utslipp av klimagasser.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

 

 

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-