Klimaregnskap

Asko Agder AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

ASKO AGDER har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral innen 2020. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser. Følgene målsettinger er satt for 2020:

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

ASKO er i gang med et prosjekt hvor energien fra solceller på eget tak skal benyttes til å produsere hydrogen. Hydrogenet skal benyttes til trucker på lageret og det er inngått avtale med Scania om å bygge den første hydrogendrevne distribusjonsbilen i Norge. Prosjektet følges av mange aktører. ASKO har også mange avfallsprosjekter der kunder involveres, dette gjelder for hele Norge.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Økning i utslipp fra drivstoff i 2018 skyldes utfordring med å få tak i  HVO (palmeoljefri).

 

 

Samlet klimaregnskap ?

Klimagassutslipp 2018

(lokasjonsbasert)

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-