Klimaregnskap

Asko Agder AS

ASKO ROGALAND AS er en del av NorgesGruppen, som er Norges største handelshus. Asko sin kjernevirksomhet er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer og er også en betydelig leverandør til serveringsmarkedet.

Klimavisjon

ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser. Vår ambisjon krever store investeringer, spesielt innenfor energi og transport. ASKO skal være i førersetet innenfor disse områdene og vi skal våge å satse – og vi skal være villige til å betale utover hva som er kravet til bedriftsøkonomisk avkastning. Bærekraft innebærer at sosiale, etiske og miljømessige hensyn gjennomsyrer våre beslutninger og at vi har lønnsomhet i ASKO. Klimanøytral innebærer at vi har eliminert klimagassutslippene i egen virksomhet. Målsettinger: Energi: 20% energireduksjon, 100% fornybar energi, Transport 60% fornybart drivstoff, Avfall 95% av avfallet skal kildesorteres.

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

ASKO AGDER har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral innen 2020. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser. Følgene målsettinger er satt for 2020:

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

ASKO er i gang med et prosjekt hvor energien fra solceller på eget tak skal benyttes til å produsere hydrogen. Hydrogenet skal benyttes til trucker på lageret og det er inngått avtale med Scania om å bygge den første hydrogendrevne distribusjonsbilen i Norge. Prosjektet følges av mange aktører. ASKO har også mange avfallsprosjekter der kunder involveres, dette gjelder for hele Norge.

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

Økning i utslipp fra drivstoff i 2018 skyldes utfordring med å få tak i  HVO (palmeoljefri).

 

 

Samlet klimaregnskap ?

Klimagassutslipp 2018

(lokasjonsbasert)


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-