Klimaregnskap

Arendal kommune

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Arendal kommune har siden 2008 vært ledende i landet når det gjelder å feie for egen dør i klimasammenheng. Kommunens drift er klimanøytral i henhold til FNs definisjon og utslippene er redusert med over 80 % i perioden 2007-17. Klima- og energiplanen er en plan for hele Arendalssamfunnet, som viser hvordan byen kan nå målet om 1 tonn utslipp av klimagasser pr innbygger i 2040. Klima- og energiplanen inneholder mål og virkemidler som skal gjennomføres i kommunens drift, og mål og virkemidler som skal gjennomføres for hele Arendalssamfunnet. Planen ble vedtatt av Arendal bystyre 2. mai 2019.

Arendal har satt seg som et overordnet mål å være en 1,5 graders by i 2040. Dette skal nås etter følgene plan:

2020: Arendal skal snu trenden, og redusere de direkte klimagassutslippene med 38 prosent i forhold til 1991.

2030: Arendal skal være fossilfri, dette betyr at det ikke skal brukes olje, kull eller gass i Arendal.

2040: Arendal skal være en 1,5-graders by. Målet er at innbyggerne og virksomhetene skal begrense sitt klimafotavtrykk i tråd med FNs klimaavtale,
slik at Arendal som kommune ikke overstiger sin klimakvote på 1 tonn utslipp pr innbygger.

For å lese mer om målsettinger og handlingsplaner med tiltak for å nå målene i Arendal kommune, gå inn på Arendals kommunes hjemmesider: https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/klima-og-miljo/

 

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Gjennomførte tiltak 2018

Planlagte tiltak 2019

 

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-