Klimaregnskap

Agder

Nøkkelresultat 2017-2018*

-11.8%

Utslipp drivstoff

-1.8%

Utslipp fra energibruk i bygg

-0.8%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

2018 ble preget av økt klimabevissthet og grad av alvor knyttet til klimaarbeidet. Det er en bekreftelse på at arbeidet vi gjør sammen i Klimapartnere er viktigere enn noen gang, og at vi må gire opp. For klimaregnskap 2018 har vi derfor utfordret partnerne på å synliggjøre sine klimamålsettinger. De kan dere lese om, sammen med tiltak og eget klimaregnskap,  ved å velge bedrift i menyen over. Det viktigste med klimaregnskapet er å bevisstgjøre enkeltbedriftene på sine utslipp, slik at det kan gjøres tiltak for å kutte utslippene.

På denne siden har vi samlet tallene for 36 bedrifter som har rapportert både i 2017 og 2018. Det viser en nedgang på 1% i utslippene (med lokasjonsbasert beregning), og 4 % hvis vi ser bort fra prosessutslipp og kollektivtrafikk. Tallene er bearbeidet av Klimapartnere, og mangelfull rapportering og avvik fra selskapenes egne klimaregnskap forekommer.

Klimapartnere i Agder har rapportert sine klimagassutslipp i 10 år. Og kan vise til en reduksjon på mer enn 50% samlet for de virksomhetene som har vært med siden start.

2017-regnskapet i form av pdf-rapport kan lastes ned her.

Samlet klimaregnskap ?

Klimagassutslipp, utenom prosessutslipp og innkjøpte transporttjenester, 2018

Klimagassutslipp, utenom prosessutslipp og innkjøpte transporttjenester, 2018

SAMMENDRAG PER UTSLIPPSKILDE (TONN CO2 EKVIVALENTER)
20172018Resultat
SCOPE 1 - DIREKTE UTSLIPP94 371,099 177,85,1%
Drivstoff13 117,011 568,8-11,8%
Fyringsolje1 358,31 221,7-10,1%
Propan/naturgass72,349,3-31,9%
Prosessutslipp79 823,386 338,18,2%
SCOPE 2 - INDIREKTE UTSLIPP5 679,05 713,20,6%
Elektrisitet4 606,34 535,4-1,5%
Fjernvarme/-kjøling1 072,71 177,89,8%
SCOPE 3 - ANDRE INDIREKTE UTSLIPP41 424,035 479,4-14,4%
Avfall til forbrenning2 429,12 365,2-2,6%
Avfall til gjenvinning2 734,72 306,3-15,7%
Flyreiser8 095,98 971,110,8%
Innkjøpte transporttjenester25 932,019 613,5-24,4%
Km-godtgjørelse2 232,32 223,4-0,4%
SUM KLIMAGASSUTSLIPP141 474,0140 370,4-0,8%
SAMMENDRAG PER UTSLIPPSKILDE (TONN CO2 EKVIVALENTER)
20172018Resultat
SCOPE 1 - DIREKTE UTSLIPP94 371,099 177,85,1%
Drivstoff13 117,011 568,8-11,8%
Fyringsolje1 358,31 221,7-10,1%
Propan/naturgass72,349,3-31,9%
Prosessutslipp79 823,386 338,18,2%
SCOPE 2 - INDIREKTE UTSLIPP81 616,862 486,9-23,4%
Elektrisitet80 544,161 309,2-23,9%
Fjernvarme/-kjøling1 072,71 177,89,8%
SCOPE 3 - ANDRE INDIREKTE UTSLIPP41 424,035 479,4-14,4%
Avfall til forbrenning2 429,12 365,2-2,6%
Avfall til gjenvinning2 734,72 306,3-15,7%
Flyreiser8 095,98 971,110,8%
Innkjøpte transporttjenester25 932,019 613,5-24,4%
Km-godtgjørelse2 232,32 223,4-0,4%
SUM KLIMAGASSUTSLIPP217 411,7197 144,1-9,3%