Klimaregnskap

Agder

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

2018 ble preget av økt klimabevissthet og grad av alvor knyttet til klimaarbeidet. Det er en bekreftelse på at arbeidet vi gjør sammen i Klimapartnere er viktigere enn noen gang, og at vi må gire opp. For klimaregnskap 2018 har vi derfor utfordret partnerne på å synliggjøre sine klimamålsettinger. De kan dere lese om, sammen med tiltak og eget klimaregnskap,  ved å velge bedrift i menyen over. Det viktigste med klimaregnskapet er å bevisstgjøre enkeltbedriftene på sine utslipp, slik at det kan gjøres tiltak for å kutte utslippene.

På denne siden har vi samlet tallene for 36 bedrifter som har rapportert både i 2017 og 2018. Det viser en nedgang på 1% i utslippene (med lokasjonsbasert beregning), og 4 % hvis vi ser bort fra prosessutslipp og kollektivtrafikk. Tallene er bearbeidet av Klimapartnere, og mangelfull rapportering og avvik fra selskapenes egne klimaregnskap forekommer.

Klimapartnere i Agder har rapportert sine klimagassutslipp i 10 år. Og kan vise til en reduksjon på mer enn 50% samlet for de virksomhetene som har vært med siden start.

2017-regnskapet i form av pdf-rapport kan lastes ned her.

Samlet klimaregnskap ?

Klimagassutslipp, utenom prosessutslipp og innkjøpte transporttjenester, 2018

Klimagassutslipp, utenom prosessutslipp og innkjøpte transporttjenester, 2018

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-