Klimaregnskap

Agder Renovasjon AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Agder Renovasjon arbeider systematisk med miljøtiltak rettet mot innbyggere, kunder og næringsliv. Vi arbeider internt med tiltak knyttet til utslipp fra anleggsmaskiner og energieffektivisering av bygg.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Et nytt system for innsamling av husholdningsavfall i 2016/2017 har bidratt til reduksjon i mengde restavfall og økt mengde avfall til gjenvinning. Nedgangen av restavfall fortsetter i 2018, og øker tilsvarende for gjenvinning.

Gjennomførte tiltak 2018

La om fra fossilt drivstoff til el-kraft.

Planlagte tiltak 2019

I 2019 bygges det nytt administrasjonsbygg hvor klimatiltak står sentralt.
Her vil solfangere på tak stå for hoveddelen av energiforsyning.
Andre planlagte tiltak er ladestasjoner for bil, el-truck, el-renovasjonsbil (lastebil).

 

 

Samlet klimaregnskap ?


Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 22

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 23

Warning: Illegal string offset 'orgnumber' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'bedrift_gruppe' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'year' in /var/www/klimapartnere/klimapartnere.no/wp-content/plugins/klimapartnere/shortcodes/klimagraph.php on line 50
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-