Klimaregnskap

Agder Renovasjon AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Agder Renovasjon arbeider systematisk med miljøtiltak rettet mot innbyggere, kunder og næringsliv. Vi arbeider internt med tiltak knyttet til utslipp fra anleggsmaskiner og energieffektivisering av bygg.

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Et nytt system for innsamling av husholdningsavfall i 2016/2017 har bidratt til reduksjon i mengde restavfall og økt mengde avfall til gjenvinning. Nedgangen av restavfall fortsetter i 2018, og øker tilsvarende for gjenvinning.

Gjennomførte tiltak 2018

La om fra fossilt drivstoff til el-kraft.

Planlagte tiltak 2019

I 2019 bygges det nytt administrasjonsbygg hvor klimatiltak står sentralt.
Her vil solfangere på tak stå for hoveddelen av energiforsyning.
Andre planlagte tiltak er ladestasjoner for bil, el-truck, el-renovasjonsbil (lastebil).

 

 

Samlet klimaregnskap ?

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-