Klimaregnskap

Agder Energi AS

Nøkkelresultat 2017-2018*

%

Utslipp drivstoff

%

Utslipp fra energibruk i bygg

%

Utslipp totalt

*lokasjonsbasert

Klimamål

Agder Energi er miljøfyrtårnsertifisert og har følgene klimamålsettinger:

Tjenester/produkter for lavutslippssamfunnet

Agder Energi selger strøm med opprinnelsesgarantier fra sin vannkraftproduksjon til det europeiske markedet. I desember 2018 samlet Agder Energi tre av markedsselskapene i Norden og Tyskland under merkevaren Entelios. Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som skal bidra til å gjøre industriselskap, bedrifter og offentlige virksomheter ledende på klimavennlige energiløsninger.
Se mer på: https://www.entelios.com/

Agder Energi Varme tilbyr fjernvarme og fjernkjøling i tettbebygde (urbane) områder i Agder. Fjernvarmen utnytter energi fra avfall og industri som ellers ville gått tapt, og frigjør kapasitet i strømnettet. Fjernvarmen har en fornybarandel på 99%. I Kristiansand baseres fjernkjøling på rent saltvann som energikilde.

Gjennomførte tiltak 2018

 

Planlagte tiltak 2019

 

 

Samlet klimaregnskap ?

SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-
SUM KLIMAGASSUTSLIPP0,00,0-