Klimapartnere Vestland har signert sine første nordlige partnere

Ni virksomheter har så langt gått inn som partnere fra Klimapartnere Vestlands nordlige del.

Ni nye partnere har nå gått inn i partnerskapet fra partnerskapets nordlige region. Disse blir de første partnere som går inn i partnerskapet etter at tidligere Sogn og Fjordane ble innlemmet i Klimapartnere Vestland. Forrige uke hadde Klimapartnere Vestland signeringsmøte i Førde. Der signerte Enivest, Sogn og Fjordane Energi, Sparebanken Sogn og Fjordane, SIMAS og Firda Billag sine partneravtaler. De øvrige fire partnerne er Evoy, Sogndal kommune, ViteMeir og Sognekraft. Disse vil signere sine avtaler innen kort tid.

– Det er utrolig bra å ha disse ni på plass. Dette er en gruppe med veldig motiverte og engasjerte virksomheter, som også representerer en bredde av næringslivet og samfunnet i den nordlige delen av fylket vårt. I tillegg har vi Studentsamskipnaden på Vestlandet, Høgskulen på Vestlandet, fylkeskommunen og Fylkesmannen som er viktige aktører i vår region. Så vi er blitt en slagkraftig gjeng her i nord, og jeg forventer at det kommer inn noen flere før jul, sier avdelingsleder i Klimapartnere Vestland nord, Truls-Einar Johnsen.

Over 60 partnere totalt

Totalt har Klimapartnere Vestland det siste året vokst til over seksti partnere. På mandagens digitale ledermøte fikk flere av våre nye partnere vist seg fram, og sett styrken som ligger i partnerskapet.

– Vi ser at våre nye partnere er ivrig etter å komme i gang, og da er det en stor verdi å ha et allerede sterkt partnerskap å hente kunnskap og erfaringer fra. Samtidig vil de nye tilføre mye merverdi til det eksisterende partnerskapet, sier Johnsen.

Alle nye partnere vil bli presentert de kommende ukene.

 

Truls-Einar Johnsen (i midten) med Kjetil Bjørset og Aleksandra Groos Dyvik fra Sparebanken Sogn og Fjordane
Hallvard Thomassen fra SIMAS signerer avtale
Johannes Rauboti(t.v.) og Dag Einar Gule fra Sogn og Fjordane Energi
Nils Huus og Trine Solheim fra Firda Billag
Christiane Ulriksen fra Enivest