Klimapartnere utvider

Ingveig Holand Wahl (50) har denne uka startet som prosjektmedarbeider i Klimapartnere Trøndelag.

Wahl har tidligere jobbet bredt med næringsutvikling og næringspolitikk, sist som seniorrådgiver i NHO Trøndelag. Hun er utdannet statsviter.

-Vi er svært glade for at Wahl med sin solide erfaring og kunnskap om regionen har valgt å takke ja til å arbeide for Klimapartnere Trøndelag, sier regionleder Jon Ambrosius Svenningsen. Det skaper grunnlag for økt samspill, aktivitet og vekst i regionen.

– Klimautfordringene setter en ramme for hvordan vi kan utvikle samfunnet videre og dette speiles i økende grad i ambisjoner og planer både i offentlig og privat sektor. Utfordringene gir heldigvis muligheter og det er viktig for meg at trøndersk næringsliv klarer den omstillingen på en god måte. Mange bedrifter jobber godt med disse utfordringene daglig. De ser at deres virksomhet kan være en del av løsningen og jeg tror Klimapartnere Trøndelag kan være et godt redskap for å lette denne omstillingsprosessen. Jeg gleder meg veldig til å samarbeide med de mange sterke og kunnskapstunge miljøene i Trøndelag og følge opp både nåværende og framtidige partnere i Klimapartnere Trøndelag, sier Wahl.

Wahl skal jobbe 50 prosent for Klimapartnere Trøndelag og 50 prosent for Norsk klimastiftelse. For sistnevnte vil hun jobbe med ulike prosjekter, arrangementer og kommunikasjon. Med Wahl etablerer Norsk klimastiftelse, Norges grønne tankesmie, seg nå i Trondheim