Klimapartnere og Troms Kraft under samme paraply

Avtalen signerte vi 23. oktober og partnerskapet teller nå 23 virksomheter.

Troms Kraft er en viktig aktør i det omstillingsarbeidet som pågår og vil ha en sentral rolle i alt som handler om elektrifisering.

«Vår tids globale miljøutfordringer krever en dreining fra fossile til miljøvennlige energikilder, blant annet ved at transportsektoren elektrifiseres, og at kullkraftverk og gasskraftverk erstattes av miljøvennlig, fornybar energi. Som produsent av ren fornybar energi og som distributør av strøm, har Troms Kraft et viktig samfunnsoppdrag. Vi både forvalter fellesressurser og har en offentlig eierstruktur, noe som gjør at samfunnet har forventninger til hvordan Troms Kraft løser sitt oppdrag», sier direktør for forretningsutvikling i Troms Kraft Ellen Beate Lundberg. Hun mener at Klimapartnere vil være en viktig arena for videre verdiskapning og samhandling på tvers av sektorer og bransjer.

Og det støtter vi Ellen Beate i, og ser frem til spennende samarbeid fremover.

Relaterte blogginnlegg