Klimapartnere-metoden

Klimapartnere er tett på i regioner i hele Norge med over 300 partnere. Partnerskapene jobber etter samme metode og samarbeider på tvers.

Klimapartnere har som hovedmål å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Dette oppnår vi gjennom forpliktende og strukturert samarbeid.

Alle Klimapartnere utfordres til å:

 • Bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)
 • Forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse
 • Etablere minst ett spydspissprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling

Partneravtalen forplikter til å:

 1. Forankre klimaarbeidet i toppledelsen
 2. Arbeide systematisk med miljøstyring
 3. Gjennomføre årlig klimaregnskap
 4. Oppnå miljøsertifisering
 5. Betale årlig kontingent

Klimapartnere tilbyr:

 • Effektive møteplasser for dialog, samarbeid og læring på tvers av bransjer, fag og regioner
 • Innhenting av årlig klimarapport
 • Å være en koblingsboks for problemløsing, kunnskapsdeling og strategisk rådgiving.
 • Bidra til etablering av fyrtårn-prosjekter i og mellom virksomheter
 • Å løfte frem og synliggjøre de grønne gode eksemplene

Resultater:

Klimapartnere kan vise til svært gode resultater. Dette vet vi, fordi vi måler gjennom årlig og åpen klimarapportering.
Se også video der Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn presenterer resultatene fra Klimapartnere i 2020. I løpet av årene har vi sammen levert imponerende spydspiss eksempler, som har resultert i utslippsreduksjon og grønn næringsutvikling. Mange av disse har vi samlet lett tilgjengelig i Den Grønne Løsningsbanken.

Bli med å gå fra ord til handling. Ta kontakt med din region for å bli partner!