Klimapartnere metoden

Klimapartnere er tett på i regioner i hele Norge, med nærmere 200 partnere. Partnerskapene jobber etter samme metode og samarbeider på tvers.

Klimapartnere har som hovedmål å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Dette oppnår vi gjennom forpliktende og strukturert samarbeid.

Alle Klimapartnere utfordres til å:

 • Bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)
 • Forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse
 • Etablere minst ett spydspissprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling

Partneravtalen forplikter til å:

 1. Forankre klimaarbeidet i toppledelsen
 2. Arbeide systematisk med miljøstyring
 3. Gjennomføre årlig klimaregnskap
 4. Oppnå miljøsertifisering
 5. Betale årlig kontingent

Klimapartnere tilbyr:

 • Effektive møteplasser for dialog, samarbeid og læring på tvers av bransjer, fag og regioner
 • Innhenting og sammenstilling av årlig felles klimarapport
 • Kunnskap og rådgiving om grønn forretningsutvikling og klimarisiko
 • Å være en koblingsboks for problemløsing og bidra til etablering av fyrtårn-prosjekter i og mellom virksomheter
 • Å løfte frem og synliggjøre de grønne gode eksemplene

Resultater:

Klimapartnere kan vise til svært gode resultater. Alle Klimapartnere utfordres om å bli fossilfri og kutte sine direkte utslipp innen 2030. Dette er en utfordring mange allerede har tatt på strak arm og er i rute til å levere på i god tid før 2030!

Dette vet vi, fordi vi måler! I løpet av årene har vi sammen levert imponerende spydspiss eksempler på utslippsreduksjon og grønn næringsutvikling, Du finner mange av disse gjennom vår årlige klimarapportering, her på våre nettsider, i media, gjennom sosiale medier eller selvsagt ved å ta kontakt med en av våre ledere.


Bli med å gå fra preik til prakis! Ta kontakt med din region for å bli partner!