Pepperkaker og Klimakok

Hvordan går vi frem for å bygge Norges grønneste region? Diskusjonen gikk livlig rundt tavlene da Klimapartnere Vestland, Bergen kommune og Innolab inviterte til julelunsj og Klimakok.

– Bestillingen fra politikerne i Vestland fylke er knallhard. Det skal være null utslipp i 2030. Skal vi få det til, trenger vi også hjelp fra næringslivet.

Sølve Sondbø, klima-og naturressurssjef i Vestland Fylkeskommune, leverte et skikkelig oppspark til deltakerne på Klimakok. Midt i en hektisk førjulsuke var et tjuetalls personer fra Klimapartner-nettverket møtt opp i lokalene til Innolab for å dele gode idéer og løsninger for å nå klimamålene.

– ALLE MÅ STREKKE SEG

Også fra Bergen kommune er ambisjonen tydelig. Den politiske plattformen for det nye byrådet setter mål om at Bergen skal være Norges grønneste by.

– Det haster å få ned utslippene, og mål om nullutslipp  innen 2030 er nødvendig, sa Elisabeth Sørheim fra klimaseksjonen i Bergen Kommune i sin innledning.

– For å få det til, må kommunen, næringslivet og innbyggerne spille på lag. Alle må strekke seg litt mer enn en hadde tenkt, og få til ting enda fortere enn man trodde det var mulig.

IDEMYLDRING

Deltakerne ble bedt om å skissere sitt drømmescenario for Norges grønneste region, og ble så utfordret til å komme med konkrete innspill på grønn næringsutvikling og nullutslipp varelevering.

Nullustlippsoner, fossilfri hjemlevering, nye transportløsninger, plass-og ruteoptimalisering på tvers av organisasjoner, gjenbruk, reparasjonshus, deleplattformer, krav til sirkularitet, nye belønningsordninger, synliggjøring og tiltak for grønne gründere, var noen av forslagene som kom frem i idémyldringen.

Samtidig ble det klart at det er et stort behov for å nå ut med informasjon om målene – og formidle hva som faktisk blir gjort.

TAR INNSPILLENE VIDERE

– Her er det mye god energi og gode forslag, oppsummerte klimasjef i Bergen kommune, Eva-Britt Isager, som lover å ta med innspillene inn i arbeidet med ny grønn strategi for kommunen.

– Dere har ikke gjort det enkelt for oss, repliserte Sølve Sondbø med et smil. – Det er mye å ta inn over seg, men mange spennende og gode innspill som vi vil ta med oss videre. Vi mener alvor med klimamålene vi har satt oss for Vestland, og vi trenger å ha med oss alle gode krefter for å få det til.

 

Relaterte blogginnlegg