Klampen i bånn for grønn transport

Utslippsfrie bossbiler og helelektrisk budtjeneste, bysykler, transportsykler og elektriske sparkesykler. Det var full fart i pausen på frokostseminaret hos Asplan Viak i Bergen, da deltakerne fikk teste det siste nye innen utslippsfri transport.

Trender, muligheter og status for grønn transport og mobilitet, var temaet for frokostseminaret i regi av Asplan Viak og Klimapartnere.

–  Utviklingen går raskere og raskere, og vi vet i stadig mindre grad hvilken fremtid vi planlegger for, sa Steinar Onarheim fra Asplan Viak i sin innledning, hvor han blant annet viste frem nye ideer for kollektivtransport til sjøs i Bergen. Bybåten er et konsept for et nytt sjøgående kollektvisystem sentralt i Bergen, som skal ha minimale utslipp, og være et supplement til dagens kollektivtransport.

UTSLIPPSFRI KOLLEKTIVTRANSPORT

 

Henrik Løseth Jansen fra Hordaland fylkeskommune på sin side jubler for salget av elbiler, og kan vise til at Hordaland er best i landet på antall ladeplasser. – Det viser at satsningen fra fylkeskommunen har båret frukter, men det er fremdeles et skrikende behov for ladeinfrastruktur, sier Jansen.

Martin Tvedt, tilbudsutvikler fra Skyss, viste hvordan nye stamlinjer, økt hyppighet og overgang til biogass, biodrivstoff og elektriske busser skal bidra til at flere kan ta miljøvennlige transportvalg i hverdagen. Blant annet skal eksisterende trolleybusslinje utvides fra Birkelundstoppen til Lyngbø, slik også BT skriver om denne uken. 

– Den nye byrådsplattformen gir oss noe å strekke oss etter, sa Klimasjef i Bergen Kommune, Eva Britt Isager, og fortalte om en ambisjon om 30 % reduksjon i biltrafikken, med bilfrie områder i sentrum og alle bydelene. Hun pekte imidlertid på utfordringene med turistbusser, og fortalte om arbeidet med å få denne næringen over på utslippsfrie alternativer.

SYKKELTUR I PAUSEN

 

For løsningene finnes, noe deltakerne fikk oppleve selv i pausen. Utenfor møtelokalet sto BIRs nye stolthet parkert, en helelektrisk kompimatorbil som har vært i drift siden september i år. Budbilfirmaet Dønn Grønn har bygget opp sin forretningsidé rundt 100 %  utslippsfri distribusjon, og viste frem og fortalte om sine elektriske varebiler. Gjennom meldemsskap i Bildeleringen har innbyggerne mulighet til å leie en bil ved behov, istedet for å eie sin egen bil.  iMove har utviklet et konsept for utleie av elektriske sparkesykler til bedrifter og andre, og gjennom Bergen Kommune kan innbyggerne låne og teste ut elektriske transportsykler. Bysyklene var selvsagt også representert i mylderet av miljøvennlige transportløsninger på parkeringsplassen utenfor Asplan Viak.

 

LØSNINGER FOR FREMTIDENS MOBILITET

 

– Det er imponerende å se hvilke gode løsninger som er tatt i bruk over hele linjen, sier Helene Frihammer, leder for Klimapartnere Vestland. – Grønn transport er avgjørende for å kutte utslipp, og jeg vil oppfordre alle til å fortsette å vise frem suksesshistoriene på dette området, og lære av hverandre.

 

Relaterte blogginnlegg