I media

Klimapartnere fremmer og synliggjør grønne løsninger og eksempler på konkret klimaarbeid fra våre partnere. Vi har til sammen nesten 15 000 følgere på våre platformer på sosiale medier, har egen podcast og er stadig i tradisjonelle media. Følg oss gjerne!

Podcast & Radio

«Det grønne skiftet» Klimapartnere sin egen podcast. Lytt i ditt foretrukne media: Spotify Anchor.fm  – RadioPublic

Energisnakk: Samfunnet på tvungen pause – en mulighet for en ny start, med Christian Herheim

Klimapodcast Miljødirektoratet
Innlegg om Klimapartnere med Espen Larsen

BBC Radio 5 Live Intervju om den elektriske transportrevolusjonen i Norge, (etter 24 min)

Havnekontoret – Alle vil bli Klimapartner

TV 

Strategisk prosjektleder i Klimapartnere, Helene Frihammer, er fast Bærekraftskommentator på TV2 Økonominyhetene
Noen utvalgte innslag:

Klimaregnskap obligatorisk for alle, standardisering av faktorer

Grønne eksportmål
Grønn digitalisering
Må ikke ofre miljøet for å få skape nye arbeidsplasser

Kampen mot Australias branner kan vare i måneder 
Eu kan innføre Co2-toll på varer

TV Sending Vestlandskonferansen
Om Klimapartnere

TV Vest:
16 episoder i Norges Grønneste By –  mange gode eksempel fra Klimapartnere

Avis & Nettavis

Energi og Klima, artikkelsamling – forfatter Helene Frihammer

E24 Styrer vi i blinde? 

Framtida :
Fossilfrie regionar innan 2030
Fylka har høyrt klimabrøla frå dei unge

Kommunal rapport:
Oppfordrer til vågale klimainvesteringer
De vil fjerne alle klimagassutslipp på 10 år
Ber Rotevatn stille krav om klimaregnskap

Helene Frihammer – Nominerte til årets kommuneprofil

Personal og Ledelse
Vi må ta et felles ansvar for fremtiden

Norwegian Energysolutions
Viktig for Rogalands omstilling fra olje og gassregion til energiregion

BT
Hun vil skape et grønnere Hordaland


Følg oss på sosiale medier! (Se linker under)