I media

Klimapartnere synliggjør grønn beste praksis og eksempler på konkret klimaarbeid fra våre partnere. Vi har til sammen nesten 15 000 følgere på våre platformer på sosiale medier og er stadig i tradisjonelle media. Følg oss gjerne!

Podcast & Radio

Energisnakk: Samfunnet på tvungen pause – en mulighet for en ny start, med Christian Herheim

Klimapodcast Miljødirektoratet
Innlegg om Klimapartnere – metoden på Miljødirektoratets klimapodcast, med Helene Frihammer

BBC Radio 5 Live Intervju om den elektriske transportrevolusjonen i Norge, starter etter 24 min , med Helene Frihammer

TV 

TV2 Fast Bærekraftskommentator på Økonominyhetene, med Helene Frihammer
Noen utvalgte innslag:
Må ikke ofre miljøet for å få skape nye arbeidsplasser
Kampen mot Australias branner kan vare i måneder 
Eu kan innføre Co2-toll på varer

TV Sending Vestlandskonferansen
Om Klimapartnere, med Helene Frihammer

TV Vest :
16 episoder i Norges Grønneste By – med svært mange eksempel fra Klimapartnere

Avis & Nettavis

Energi og Klima, artikkelsamling – forfatter Helene Frihammer

Framtida – forfatter Helene Frihammer
Fossilfrie regionar innan 2030
Fylka har høyrt klimabrøla frå dei unge

Kommunal rapport
Oppfordrer til vågale klimainvesteringer – Helene Frihammer
De vil fjerne alle klimagassutslipp på 10 år – Dekning av toppledermøte Vestland 2020

Personal og Ledelse
Vi må ta et felles ansvar for fremtiden, med Helene Frihammer

Norwegian Energysolutions
Viktig for Rogalands omstilling fra olje og gassregion til energiregion

BT
Hun vil skape et grønnere Hordaland med Helene Frihammer

Følg oss på sosiale medier!

(Under finner du symbol med linker som tar deg til Facebook, Instagram, LinkedIn og twitter)