Hun blir ny regionsdirektør for NHO Vestlandet

Strategisk prosjektleder i Klimapartnere, og leder av Klimapartnere Vestland, Helene Frihammer går inn ny toppstilling i Vestlands næringsliv.

Torsdag kom nyheten om at strategisk prosjektleder i Klimapartnere nasjonalt, og leder av Klimapartnere Vestland, Helene Frihammer går inn i stillingen som regionsdirektør for NHO Vestlandet. Frihammer har vært i Klimapartnere siden hun etablerte Klimapartnere Hordaland i 2014, som da ble den andre Klimapartnere-regionen i Norge, etter modell fra Agder.

Siden den gang har hun hatt ansvar for utrulling og oppbygging av Klimapartnere i nye regioner, og det siste året har hun vært strategisk prosjektleder for å styrke og løfte samarbeidet i Klimapartnere nasjonalt. Klimapartnere har i dag partnerregioner i hele landet, med over 300 partnere til sammen, som går i front og  jobber systematisk med utslippskutt og grønn næringsutvikling .

– Jeg har takket ja til jobben i NHO med stor glede. Å jobbe for økt verdiskaping, høyere omstillingsevne, styrket kompetanse og et grønnere næringsliv med gode eksportvilkår motiverer meg veldig Jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med bredden av næringslivet i vår region og å jobbe for gode rammevilkår for jobb- og verdiskaping. Vestland har et enormt potensial. NHO har en sentral rolle i vår region og sammen med dyktige kolleger ved regionkontoret ser jeg frem til å utvikle denne rollen videre.

– Jeg er samtidig trygg på at Klimapartnere er i de beste hender gjennom solid ledelse fra våre nå snart 20 ansatte i hele landet. Jeg er svært stolt over alt vi har fått til og bygd opp og gler meg til å se alle konkrete løsninger, tiltak og produkt og tjenester som vil forsette å utvikles av partnere. Klimapartnere har en enormt stor drivkraft og vil fortsette gå helt i front av den grønne utviklingen av regionene, sier Helene.

– Vi kommer til å savne Helene i Klimapartnere, men vi er sikre på at NHO Vestlandet med Helene i spissen vil bidra til å akselerere og utnytte mulighetsrommet i den grønne omstillingen i Vestland, sier avdelingsleder i Klimapartnere Vestland, sør, Renate Nedregård.

Frihammer vil fortsette i Klimapartnere fram til 1. august.

Vi ønsker lykke til i en ny, viktig rolle for et fremtidsrettet næringsliv!