Grønn verdiskapning i Agder

I regi av Klimapartnere, Miljødirektoratet og lokale samarbeidspartnere er det gjennomført fem regionale konferanser for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping.

Her ble grønt næringsliv i regionene synliggjort og utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling løftet frem. Innspill fra konferansene vil bli brukt i regjeringens arbeid med grønn konkurransekraft.

I Agder ble konferansen gjennomført 3. juni, i samarbeid blant annet med Innovasjon Norge som gjennomførte sin lokale Innovasjonstale 2019. Statssekretær Sveinung Rotevatn deltok, i tillegg til lokale politikere og næringsliv.

Relaterte blogginnlegg