Gratis Goitloop fra Atea

Atea ønsker å tilby medlemmer i Klimapartnere muligheten til å benytte sin tjeneste for retur/avhending av it-utstyr.

Med goitloop ordner Atea med følgende:

  • Levering og avhenting av skap/bur
  • Transport
  • Sikkerhet (sletting av data)
  • Resirkulering
  • Rengjøring/klargjøring til nytt liv (videresalg)

 

Goitloop har flere ulike valgmuligheter når det gjelder størrelse på bur/skap.

Etter avklaring vill medlemmer som allerede har konto fra Atea i Eshop kunne finne tjenesten til kr 0 i utvalget.

Alle som ikke har handlet i Eshop tidligere kan ta direkte kontakt med Aina Rørgård som også svarer på spørsmål om tjenesten.

Aina.rorgard@atea.no – mob: 4548 2249

 

 

Ved bruk av goitloop kan medlemmer også melde seg inn i Atea sin 100% klubb som bidrar til økt fokus på bærekraftig retur av it-utstyr.

Aina  hjelper gjerne til med å lage en plan og oppfølging av alle som ønsker å med i klubben.

Atea oppfordrer alle ansatte til å bli med å bruke tjenesten, de som har gamle telefoner eller annet it-utstyr liggende hjemme kan bruke Goitloop igjennom sin arbeidsplass.

 

Kriterier

  • Atea vil begrense tilbudet til de medlemmene som har bruk for avhending i større skala.
  • De ønsker ikke å sende ut bur/skap som ikke blir utnyttet.
  • Atea setter et generelt krav om minimum 30 ansatte.
  • Buret/skapet blir stående i 10 dager før det blir hentet og behandlet. (med mindre annet er avtalt)