Sterkt oppmøte på kickoff for Klimapartnere Vestland nord

Både næringslivet og offentleg sektor var sterkt representert når Klimapartnere Vestland arrangerte kickoff for den nordlege delen av fylket førre veke.

ALLE FOTO: Mari Fjellkårstad

Cirka 30 deltakarar frå nærare 20 forskjellige verksemder var til stades da Klimapartnere Vestland gjennomførte Kickoff for den nordlege delen av partnararskapet onsdag i førre veke. Med bidrag frå fylkesvaraordførar Natalia Golis, leiande politikarar i Stad, Sunnfjord, Kinn og Sogndal kommune og Evoy, Fjord1, Sogn og Fjordane Energi, Firda Billag, INC-gruppen fekk eksisterande klimapartnarar, potensielle klimapartnarar og andre interesserte eit lite, men inspirerande innblikk i omstillingsarbeidet som skjer i regionen.

– Det var svært gledeleg å sjå at så mange sentrale aktørar frå både næringslivet og offentleg sektor kunne vere med både som innleggshaldarar og deltakarar. Tanken var å få vist fram ein smakebit av det arbeidet og dei tankar som allereie er i regionen, og satt det i kontekst den rolla Klimapartnere ynskjer å ta, og det syns eg vi lukkast med. Det skjer såpass mykje her i området at utfordringa var å avgrensa det til tre timar, seier avdelingsleiar for Klimapartnere Vestland nord, Truls-Einar Johnsen.

 

Avdelingsleiar for Klimapartnere Vestland nord, Truls-Einar Johnsen og leiar av Klimapartnere Vestland, Helene Frihammer.

Måtte utsetjast

I november i fjor starta han arbeidet med å etablere den nordlege delen av det eksisterande partnarskapet Klimapartnere Vestland. Onsdagens kickoff skulle eigentleg arrangerast i mars, men måtte utsetjast grunna koronapandemien. Selskapa Evoy, Sognekraft og Sogn og Fjordane Energi har likevel allereie gått inn i partnarskapat og no håper Johnsen at fleire heng seg på.

– Vi har, som alle andre, opplevd at ting ble satt på vent da koronaen kom. Då har det vore godt å kunne støtte seg til eit eksisterande partnarskap. Samstundes så er det veldig gledeleg med dei tre som har tatt valet om å bli klimapartnar midt i denne perioden. Det er også fleire som har vist interesse, og enda fleire har det blitt etter onsdag. Så vi blir ein slagkraftig gjeng her i nord også og det er viktig når Klimapartnere Vestland skal vere ein dynamo for omstilling og grøn forretningsutvikling i heile Vestland.

Fylkesvaraordfører i Vestland fylke, Natalia Golis, trakk fram Klimapartnere som det viktigste verktøyet for å nå ut til næringslivet og industrien i fylket.

Vil du bli klimapartnar?

Klimapartnere Vestland har over 50 partnarar og Klimapartnere har partnarskap og over 200 partnarar øver heile landet. Dersom di verksemd er interessert i å bli med på laget med Klimapartnere Vestland kan du kontakte avdelingsleiarane på truls.johnsen@vlfk.no (nord) eller Renate.Nedregard@vlfk.no for ein uforpliktande prat. Viss di verksemd ikkje er i Vestland så finn du ei oversikt over regionar og regionsleiarar her.