Full støtte til satsing på grønne fritidsbåter

Miljødirektoratet gir 310.000,- til prosjektet «Utslippsfri «grønn led» fra Bergen til Bjørnafjord», som skal gjøre Bergen og omegn ledende innen grønt fritidsbåtliv.

En av planene det jobbes med er «Den grønne leden» – et nettverk av ladepunkter i småbåthavnene langs kysten rundt Bergen og omegnskommunene. I vår ble det søkt om 310.000,- i støtte fra Klimasats til forprosjektet for utslippsfri småbåtshavn og «Den grønne leden». Mandag denne uken kom det gode nyheter fra Miljødirektoratet. Søknaden er innvilget med full støtte.

– Tilsagnet fra Klimasats var en strålende nyhet å starte uken med! Nå kan vi for alvor starte arbeidet med realisere ambisjonene om en utslippsfri småbåthavn og en «grønn led» mellom Bergen og Bjørnafjorden, sier daglig leder i bGreen, Peter Heimstad

Det var i oktober i fjor at Klimapartnere Vestland kom til bGreen med ideen om en utslippsfri småbåthavn i Bergen. Siden den tid har Bergen kommune kommet inn med som prosjekteier. Det er bGreen leder prosjektet og de har satt sammen et tverrfaglig team med Sweco, Knowit, Greensight, Kongelig Norsk Båtforbund og Bjørnafjorden kommune som skal arbeide med forprosjektet.

Bergen i front

Da Klimapartnere Vestland inviterte til rundebordsmøte på BI med temaet: Fossilfri småbåthavn i Bergen ble det raskt klart at potensialet og ambisjonene er store. For mens bilparken er i ferd med å bli mer elektrisk for hvert år som går, henger utviklingen i fritidsbåter etter. Av landets 900 000 fritidsbåter, er 60 % motorbåter som går på fossilt drivstoff, i følge Båtlivsundersøkelsen fra 2018. I en artikkel i Teknisk Ukeblad vises det til at det samlede klimagassutslippet fra fritidsbåter var på 531.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2017.

– Her har Bergen mulighet til å ta en posisjon for å legge til rette for et grønt og fossilfritt småbåtliv, sa Renate Nedregård i Klimapartnere Vestland etter møtet.

Fra rundebordsmøtet i november

– Kan bidra til betydelige utslippskutt i regionen

Støtten går til et forprosjekt som har til formål å kartlegge hva som skal til for å etablere en utslippsfri småbåthavn og en «grønn led» mellom Bergen og Bjørnafjorden. Planen er at det skal etableres en småbåthavn i Bergen for utslippsfrie båter, og at det opprettes nødvendig infrastruktur for disse langs kysten mot Bjørnafjorden. I sin vurdering av prosjektet skriver Miljødirektoratet blant annet

«Utslippene fra fritidsbåter er heftet med usikkerhet, men beste tilgjengelige data estimerer at de er betydelige. Prosjektet kan derfor bidra til å legge grunnlaget for betydelige utslippskutt i regionen. Prosjektet kan komplementere arbeidet som Vestland fylkeskommune gjør på samme område.».

Inviterer til digital lydløsfestival

Støtten fra Klimasats gjør at Bergen nå får enda sterkere muskler i kampen om å bli Norges ledende by innen grønt båtliv.

Grønt båtliv står høyt på agendaen på flere arenaer, og i august er flere Klimapartner-regioner med på laget når Electric Region Agder og elbåtfestivalen Lydløs inviterer til digital minifestival sammen med Elbåtforeningen.