Fra prosjekt til livssyklus

– Vi bør ta oss råd til å tenke miljøvennlig drift når vi bygger nytt, og ikke bare se på investeringskostnader, sier administrerende direktør Nina Hansen i den tradisjonsrike familiebedriften JM Hansen.  

Siden starten av 1925 har JM Hansen, fra sitt hovedkontor i Tromsø, utviklet seg til å bli en av Nord-Norges største lokaleide bedrifter innen elektroinstallasjon og automasjon. I dag teller bedriften 180 ansatte, med en posisjon som en tung lokal leverandør innenfor nybygg og drift av tekniske installasjoner i næringer som havbruk, industri, samferdsel m.m.  

 

Drift for fremtiden 

Men én utfordring ser Nina Hansen gå igjen.  – Man har så lett for å etterspørre de billigste løsningene. Vi må alle innse at de billige løsningene ikke alltid er de mest miljøvennlige. I tillegg ser man til stadighet at det er investeringskostnadene som blir vektlagt, uten mye tanker om fremtidig driftsløp når store nye anlegg skal realiseres. 

Likevel er det tegn til bedring. Hansen påpeker man nå ser en holdningsendring som gjør at det er enklere å komme i dialog om hvordan byggene skal driftes. – Det er en markert endring og jeg heier på den. 

 

Satser på teknologi for smarthus 

For tolv år siden så bedriften at automatisering var i ferd med å skyte fart, og bestemte seg for å bli med på utviklingen. Nå jobber JM Hansen blant annet med sensorikk og IoT teknologi som optimaliserer energiforbruket både på privat- og næringseiendom. Et av prosjektene de har jobbet med er å optimalisere energiforbruket til Mack Ølbryggeri, gjennom et etablert styringssystem i industriprosessen som knytter seg opp til energiforbruket. I tillegg tilbyr de et konsept for ladeløsninger i boligbyggerlag som er enkelt for både bruker og styret i borettslagene å håndtere. 

Å vise i handling 

Nina Hansen er tredjegenerasjons Hansen i lederstolen. Hun har alltid vært opptatt av klima og miljø, og startet sitt engasjement allerede som student. Gjennom mange år som medlem i miljøstiftelsen Bellona ser hun verdien av nettverket som Klimapartnere fører med seg.  

– I Klimapartner-nettverket kan man hente kunnskap og være i dialog med andre som også tenker grønt, man kan se muligheter i et større forum. I tillegg er det for oss som leverandør i det grønne skiftet viktig å kjenne hvor skoen trykker for andre, for å være med å utvikle løsninger for dem.  

Hun ser at det også er viktig å jobbe med å forankre bærekraft og nye tilnærminger også internt i bedriften. – Vi vil gjøre det enkelt for de ansatte å velge gode løsninger. Vi la til rette for elbil-lading utenfor lokalene våre, har skiftet ut bedriftsbilene og fått elbiler der hvor det har vært mulig, og har energieffektive og optimaliserte kontorbygg. Vi prøver å vise viktigheten av å tenke bærekraftige løsninger ved handling og bygger sten for sten for å skape et engasjement.   

Relaterte blogginnlegg