Fra pionerer til flaggskip – Takker av som leder av Klimapartnere Vestland

Etter sju år som leder av Klimapartnere Vestland og strategisk prosjektleder for Klimapartnere nasjonalt, takker Helene Frihammer av. – Fra å være et pionerprosjekt er det nå ti partnerregioner som står fjellstøtt, som flaggskip for det grønne skiftet, i hele landet, sier den avtroppende Klimapartnere-veteranen.

– For sju år siden var vi kun to regioner, med en ganske fersk metode. Jeg er stolt av å se hvor mye Klimapartnere har vokst. Ikke bare her i Vestland, men også nasjonalt. Fra å være et pionerprosjekt har vi nå ti partnerregioner som står fjellstøtt, som flaggskip for det grønne skiftet i hele landet, sier Helene Frihammer.

4. juni 2014 var fjorten virksomheter samlet på Litteraturhuset i Bergen. Agendaen var etablering av Klimapartnere Hordaland. Fylket var sammen med Norsk Klimastiftelse først ute med å kopiere Klimapartnere-modellen fra Agder.  I modellen forplikter partnerne seg til å føre klimaregnskap, gjennomføre miljøsertifisering, innføre systematisk miljøstyring, betale årlig partnerkontingent og forankre klimaarbeidet i toppledelsen.

– Klimainteressen har eksplodert

Drøye sju år senere takker Helene Frihammer av som leder for Klimapartnere Vestland med 65 partnere. Frihammer har parallelt stått i spissen for utrulling av partnerskapet til hele landet. I dag er det Klimapartnere i alle landets fylker, med søsternettverket «Næring for Klima» i Oslo og Møre og Romsdal under etablering. Våren 2021 passerte Klimapartnere over 300 partnere.

– I starten av pandemiåret fryktet vi at klima ville miste fokus. Vi har opplevd at det motsatte har skjedd, interessen har eksplodert. På et knapt år har Netto Null innen 2050 blitt standard, EU girer opp med taksonomi og den grønne given, vi har sett en grønn bølge på børs og vi har fått et politisk skifte i USA. Ikke minst har den siste rapporten fra IEA skapt sjokkbølger i forkant av COP26, sier Helene Frihammer.

Det er ikke bare ute i den store verden at det har vært stor endringer.

– Her hjemme har vi nå endelig fått både en klimaplan og en sirkulærstrategi. Samtidig som klimamålet til Norge er styrket til 55 %, går flere fylker og kommuner helt i front og setter mål for egne regioner opp mot netto netto null i 2030. Dette er en formidabel utvikling. Det grønne skiftet er i ferd med å nå den fulle bredden i næringslivet landet rundt, fortsetter Frihammer.

Sterk vekst i pandemiåret

Dette har Klimapartnere merket godt. Midt i pandemien har det vært en stor framvekst av nye regioner. I fjor ble nye partnerskap etablert i Finnmark, Nordland, Innlandet og Vestfold og Telemark, og utvidet til å dekke hele Vestland og Viken. Det som startet som et prosjekt for å få i gang det systematiske klimaarbeidet i Agders næringsliv, har blitt Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling.

– Det jeg er mest stolt av at dette ikke er en prateklubb, men et partnerskap for konkret handling.  “Dette bare gjør vi!” gjennomsyrer alt vi driver med. Klimapartnere skaper en positiv smitteeffekt mellom virksomhetene, gode samlingspunkt og en felles kunnskapsreise. Det systematiske klimaarbeidet leder til utslippskutt, men like mye til at nye samarbeid, produkt og tjenester blir født, sier Frihammer entusiastisk.

Verdensledende partnere

Dette kan man også se igjen i resultatene. I 2020 var 25 % av partnere fossilfri, 15 % karbonnøytrale og 50 % hadde satt seg mål om å bli fossilfri innen 2030. Over 150 konkrete løsninger var å finne i Den Grønne Løsningsbanken. Bare denne uken ble BIR kåret til «årets sirkulære bedrift» av Cnytt og Sparebanken Vest fikk topprating på bærekraftarbeid sitt fra MSCI, som en av ni banker i verden.

– Mange av våre partnere er i front, ikke bare i Norge, men i hele verden, på klimaarbeid og grønn næringsutvikling. De deler raust av sin kunnskap og erfaring. Det er også inspirerende å se nye partnere som er helt i starten av sitt bærekraftarbeid og kommer inn med store ambisjoner og vilje til å lære og dele. Det er en fantastisk miks, sier Frihammer.

Styrket nasjonalt samarbeid

Det siste året har Klimapartnere styrket det nasjonale samarbeidet ytterligere. I fjor lanserte vi vårt første digitale klimaregnskap, som stadig videreutvikles og legger lista for hele markedet. Klimaregnskapet er tilgjengelig for alle, noe som bygger på prinsippet om åpenhet og deling som Klimapartnere er bygd på.

Etter stor etterspørsel ble Den grønne løsningsbanken lansert i fjor vinter. Med over 150 grønne, innovative løsninger er formålet at løsningsbanken skal legge til rette for dialog og felles forståelse og at virksomheter skal finne løsninger de kan integrere i egen drift. Kunnskapsbanken er blant de mest omfattende og oppdaterte databasene for hvordan å effektivt gjennomføre det grønne skiftet. Det ferskeste verktøyet i verktøykassen er det digitale klimakartet Klimakartet.no, som ble lansert tidligere i år.

Sentralt i Klimapartneremetoden er selvsagt også kunnskapsdeling. I 2020 kunne Klimapartnere tilby over femti arrangementer, lokalt og nasjonalt. Blant disse var den første utgaven av den nasjonale Klimapartnerekonferansen, som vil bli arrangert også i år.

Takker alle partnere

Når Helene ser tilbake på sine sju år i Klimapartnere, kan hun se et partnerskap som har vokst fra 14 til 65 partnere i Vestland, og fra to til snart ti regioner og fra 40 til over 300 partnere nasjonalt. I løpet av året vil Klimapartnere også runde totalt 20 ansatte i hele landet.

– Jeg vil takke alle partnere, samarbeidspartnere, kollegaer og alle fantastiske støttespillere. Jeg forlater Klimapartnere med en utrolig optimisme for framtidens grønne samfunn. Det er så dyktige ledere i hver region og jeg gleder meg til å samarbeide videre med Klimapartnere i ny rolle, avslutter en rørt Frihammer.