Forenkle, forbedre og fornye

Allerede for nesten 140 år siden sørget Europas første vannkraftverk, på Senja i Troms for verdiskapning og arbeidsplasser i Nord-Norge. I dag tar Ishavskraft den stolte industriarven inn i en digital fremtid.

Strategi for samfunnet

I 2008 fusjonerer Ishavskraft AS og Tromskraft Marked AS og blir den første store konsolideringen i kraftbransjen i Nord Norge etter dereguleringen på 90 tallet. Konsernet Troms Kraft hadde i perioden etter fusjonen et veldig fokus på å rendyrke kjernevirksomheten og benyttet en enkel visjon for selskapet.; Forenkle, forbedre og fornye. Denne strategien var ikke ukjent for Ishavskraft, dette var noe de hadde jobbet med i mange år. Etter at Troms Kraft ble 100 prosent eier av Ishavskraft i 2016 var det naturlig at også Ishavskraft implementerte denne strategien.

-Fremtiden er elektrisk og denne visjonen er nettopp det vi skal bidra med for å skape et mer bærekraftig samfunn rundt oss. Dette gir oss som selskap en stolthet, vi er med på å forenkle, forbedre og fornye samfunnet vi er en del av. Disse tre ordene er også en «syretest» når vi skal evaluere prosjekter. Bidrar prosjektet til å fornye, forbedre og forenkle? Gjør det ikke det, så går vi ikke inn i det prosjektet, sier administrerende direktør Stig A. Hanssen.

Forenkle, forbedre og fornye måten mennesker bruker og tenker strøm på er blitt mantraet som Ishavskraft bruker daglig og som er godt forankret i hele bedriften.

 

Grønn energi og teknologi

Delmålene i EUs fornybardirektiv og FNs bærekraftmål er en betydningsfull rettesnor for Ishavskraft og ifølge Hanssen danner disse en viktig grunnmur i bedriften. Målet er å få kunder til å etterspørre fornybar energi og bevisstgjøre valget på opprinnelsesmerket strøm og få kunder til å bruke energien riktig – det vil si bruke mindre energi og likevel oppnå det du ønsker. Mulighetene blir stadig flere i form av digitalisering og implementering av ny teknologi. Ved å hjelpe kunder å bruke strømmen smart, frigjør man fornybar energi som kan erstatte forurensende energikilder.

-Vi jobber hver dag for å få mer fornybar energi inn i kraftsystemet, redusere CO2 utslipp og for at vi selv og våre kunder skal bruke energien smartere. Eksternt handler dette også om at vi stiller flere krav til samarbeidspartnere og leverandører, vi er mer kritisk til innkjøp og vi ser at dette er med på å skape ringer i vann, sier Hanssen.

 

Ringer i vann

Som bedrift er Ishavskraft sterkt samfunnsengasjert, og har stor tro på at virksomheten kan være med på å skape ringer i vann gjennom foredrag, kommunikasjon, salg og innkjøp. Selskapet ønsker å stimulere til at andre tar miljø viktige valg.

-Vi deler kunnskapen vi har og hvordan andre rundt oss enkelt kan bidra positivt i riktig retning, sier Hanssen. Internt jobbes det også med å redusere miljøavtrykket og det jobbes kontinuerlig med klimaregnskap slik at man stadig blir bedre. -Elektrisk bilpark, elsykler og videokonferanser brukes daglig, man ser også at elsykler er populært, man kommer ofte raskere frem enn med bil. Små enkle grep er med på å påvirke, sier Hanssen. Selskapet har også merket en bevegelse blant ansatte og selskapet har blitt dobbelt så stort som for 5 år siden.

-Må si jeg er stolt over de ansatte når jeg hører diskusjonen rundt lunsjbordet. Der kan de for eksempel og med stort engasjement diskutere hva som er mest miljøvennlig- å drikke økologisk melk som er transportert fra sør, kontra lokalprodusert melk. Uten å gå inn på hva som er rett og galt, men da føler jeg at vi har fått til noe bra internt, sier Hanssen lattermild.

 

Bruke energien riktig

Å bruke energien riktig er den mest spennende utviklingen som skjer i forhold til utfordringene som kommer. Man vil i større grad ha muligheter til å produsere strøm selv. Derfor må det finnes løsninger som gjør det mulig – smarte strømnett. Nettet må være balansert til enhver tid og det blir en utfordring for de som eier og skal drifte infrastrukturen, men med smarte løsninger vil det være mulig for forbrukerne å styre eget forbruk, selge strøm tilbake til netteierne og redusere sitt eget forbruk. Dermed kan kundene frigjøre kapital til for eksempel å investere i miljøvennlige tiltak som solceller og hjemmebatterier.

-I det store bildet så henger alt sammen og når vi snakker om smart energibruk og at kundene skal bruke mindre energi hjemme, snakker vi om helt enkle grep som bevisstgjøring. Bare det at man ser, forstår og blir bevisst egen energibruk hjemme kan bidra til å redusere forbruket betydelig, sier Hanssen.

Teknologien er på fremmarsj, og det kommer løsninger som er med på å hjelpe forbrukerne til å få kontroll og redusere forbruket.

-Dette betyr mye mer for lommeboka enn å bytte leverandør og krangle om kraftpriser, de utgjør en forsvinnende liten del av det store bildet som blir dine totale energikostnader. Derfor er det viktig for oss som leverandør å ha fremtidsrettede produkter og tjenester, riktig kunnskap og kompetanse samt systemer slik at vi kan hjelpe kundene inn i denne nye verden, sier Hanssen.

Relaterte blogginnlegg