Fana Sparebank har signert partneravtale

Fana Sparebank har deltatt i partnerskapet siden i vår, og leverte sitt første klimaregnskap til Klimapartnere Vestland før sommeren. Nå kan vi endelig formelt ønske de velkomne som klimapartner!

Fredag var Klimapartnere Vestland på besøk i Fana Sparebanks lokaler på Nesttun. Agendaen var formell signering av partneravtalen.  Fana Sparebank har markert seg som bærekraftsbanken og står blant annet bak den velkjente bærekraftsmarsjen sammen med Bergens Næringsråd og Bergen kommune.

– Det er inspirerende å se hvilken rolle Fana Sparebank har tatt som fanebærere for bærekraft. Vi er veldig glade for å ha banken med som klimapartnere. De har mye å bidra med, sier leder av Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård.

– Klimapartnere er en flott arena hvor vi kan dele kompetanse og erfaring slik at vi sammen kan oppnå FNs bærekraftsmål, sier administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet Nærø.

Klimaambisiøse partnere

Fana Sparebank har kommet langt de siste årene, og tar en stadig sterkere posisjon på bærekraft inn mot sine kunder. Gjennom å bli klimapartnere håper de å kunne ta nye steg i sitt bærekraftsarbeid, blant annet gjennom samarbeid og kunnskapsutveksling i partnerskapet.

Noe av det første de gjorde da de som klimapartnere i vår, var å levere klimaregnskap for 2020. Klimaregnskap er imidlertid noe Fana Sparebank har rapportert på siden 2014. Finansdirektør Kim Lingjærde sier de har god nytte av klimaregnskapet som verktøy. 

– Vår prioritet er å ta tak i det vesentlige, og ved å kartlegge klimautslippene våre hjelper det oss med å vite hvor oppmerksomheten vår skal rettes, sier Lingjærde. 

I tillegg til å arbeide for å minimere egne utslipp knyttet til driften av banken, ønsker banken å bruke sin posisjon til å være en pådriver for grønn omstilling hos sine kunder gjennom sine finansielle verktøy.

Nøkkelaktør i det grønne skiftet

Fana Sparebank blir den tredje banken i partnerskapet og sikrer Klimapartnere Vestland en sterk forankring innen finansbransjen. 

– Finansbransjen er en nøkkelaktør i det grønne skiftet, og vi er veldig glad for de nå er så sterkt representert i partnerskapet. Det er gledelig å se det høye ambisjonsnivået hos Fana Sparebank. Vi ser fram til å samarbeide med dem videre, sier Nedregård.