Er du ny leder av Klimapartnere Nordland?

Er du klar for en av Nordland sine mest spennende roller? Rollen som leder for Klimapartnere Nordland er nå ledig! Klimapartnere er Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling. Vi er tilstede i hele landet med 300 partnervirksomheter.

Stillingens ansvars- og fagområde:

 • Ansvaret for utvikling og daglig drift av Klimapartnere Nordland
 • Gi råd og være en sparringspartner, en koblingsboks og igangsetter for medlemmene
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer og faglige samlinger
 • Tilrettelegge for samarbeid i klimapartnernettverket,  og med eksterne aktører
 • Rekruttere nye medlemmer
 • Synliggjøre og konkretisere muligheter i det grønne skiftet.
 • Saksbehandler på landbasert industri
 • Arbeide i team med medarbeidere på industrifeltet basert på smart spesialisering

Utdanning og erfaring:

 • Relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet
 • Erfaring med miljø- og kvalitetsledelse
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Gode kunnskaper om klimaregnskap, grønn omstilling og grønn forretningsutvikling.
 • Kommunikasjonserfaring
 • Erfaringer med bruk av sosiale medier og publiseringer på nett

Personlige egenskaper: 

 • Du bygger gode relasjoner, sprer entusiasme og får ulike parter til å jobbe for et felles mål
 • Har strategiske evner, og er målrettet og utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter med evne til å engasjere
 • Stort engasjement for grønn verdiskaping og for å løse klimautfordringene
 • Forståelse for fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og politiske system

Mer informasjon om stillingen og hvordan du søker finner du her