Det Bergenske Kaffeselskap ny klimapartner: Vi vil mer enn bare selge kaffe

– Det handler om å dele kunnskap og «spille ball» med noen. Det handler om å forplikte seg i felleskap, om å sette klima, klimaregnskap, sirkulærøkonomi og FNs bærekraftmål på timeplanen, sier daglig leder Kenneth Hauge Mikalsen.

Foto: Morten Wanvik

Siden etableringen i 2008 har Det Bergenske Kaffeselskap levert kaffe og kaffemaskiner til små og store bedrifter i Bergensregionen. I senere år har de ønsket å utvikle virksomheten med bærekraft som bærebjelke i forretningsstrategien. Derfor har de startet med innsamling av kaffegrut fra større kunder og utnytter næringsverdien i gruten til å produsere østerssopp som er en delikatesse i restaurantnæringen. I tillegg søker man å tenke sirkulært i forhold til reparasjon og gjenbruk av kaffemaskiner for å minimere mengden av teknisk avfall.

20. oktober 2022 signerte selskapet partnerskapsavtale på Klimapartnere Vestlands toppledermøte. Dette innebærer blant annet at Det Bergenske Kaffeskap vil føre årlig klimaregnskap for virksomheten.

– Vi er veldig glade for å ha Det Bergenske Kaffeselskapet med som ny partner. De har allerede kommet langt i sitt bærekraftarbeid og går foran i bruk av kaffegrut som ressurs. Vi gleder oss til samarbeidet og er sikre på at vi har mye å lære av hverandre, sier leder i Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård.

På egne nettsider skriver Det Bergenske Kaffeselskap blant annet:

Hva betyr det å bli klimapartner for oss?

Det handler om å dele kunnskap og «spille ball» med noen. Det handler om å forplikte seg i felleskap, om å sette klima, klimaregnskap, sirkulærøkonomi og FNs bærekraftsmål på timeplanen. I dette partnerskapet leverer alle klimapartnere klimaregnskap. Om en vet at en kan kutte en stor del av utslippene ved å se nærmere på innkjøp, da er det lettere å gjøre noe med det. Det handler om å vite hvor skoen trykker. Det er lettere å handle, om en har fokus og kunnskap forankret i hele organisasjonen.

Klimapartnere Vestland gratulerer og ser frem til å følge Det Bergenske Kaffeselskap videre i bærekraftarbeidet!

(Bilete, frå venstre: Øyvind Reigstad og Kenneth Hauge Mikalsen i Det Bergenske Kaffeselskap og fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland.)