CEMAsys Climate Park

CEMAsys.com gir et viktig bidrag til klimakampen gjennom å plante 150 000 mangrovetrær i Myanmar. De har inngått samarbeid med Worldview International Foundation og Thor Heyerdahl Climate Park i Myanmar. Som en del av samarbeidet får CEMAsys.com sin egen Climate Park.

Plantingen av 150 000 mangrove trær på et området på 600 hektar er i gang og vil være ferdig i.l.a høsten 2019. Trærne vil binde ca. 150 000 tCo2 fra atmosfæren i løpet av en 20 års periode. De fleste klimaeksperter mener at teknologiutvikling i seg selv ikke er nok for å redusere verdens CO2 utslipp, og at planting av trær for binding av CO2 blir et ekstremt viktig bidrag i klimakampen framover. Mangrovetrær binder opptil 5 ganger mer CO2 enn andre trearter i regnskogen.

Prosjektet Thor Heyerdahl Klimapark har som mål å gjenopprette og plante nye mangrove trær i Ayeyarwady regionen i Myanmar hvor bare 16 prosent av den tidligere mangroveskogen er igjen (NASA, 2013). Ødeleggelsen av mangroveskogene i tropiske områder er en økologisk krise for menneskene som bor der. Det haster å gjenopprette økosystemene og mangroveskogene og å forvalte dem på en bærekraftig måte. Fra 2019 til 2023 skal Thor Heyerdahl området vokse fra 2 100 hektar til 75 000 hektar. Målet er å plante 300 millioner trær innen 2023 som vil fange og lagre over 150 millioner tonn CO2e.

Prosjektet har i tillegg en god sosial profil, og underbygger følgende av FN´s bærekraftsmål:

«Det å benytte naturens egen mekanisme for å binde CO2 (fotosyntesen) er en billig og effektiv måte å redusere CO2 fra atmosfæren.  Vi vil med dette oppfordre andre virksomheter å gjøre opp for sitt CO2-utslipp gjennom slike enkle virkemidler», sier  Per Otto Larsen,  grunnlegger av CEMAsys.com.

Relaterte blogginnlegg