Bli partner

Vil din virksomhet være med i et nettverk som gjør din region grønnere? Ønsker dere å bli en del av Klimapartnere, bruke vår metode og oppfylle forpliktelsene som følger med?

Vi vil svært gjerne ha med flere klimabevisste partnere som ønsker å gå i front og være en del av løsningen! For å bli partner må dere gjøre følgende:

1. Ta kontakt med leder for Klimapartnere i deres region

Hver region er selvstendig. Mer informasjon om partneravtale, kontingent og hvordan nettverket jobber i din region, får du ved å kontakte regionsleder. Kontaktinformasjon finner du her: http://www.klimapartnere.no/kontakt/

Finnes det ikke Klimapartnere i din region? Ta kontakt med nasjonal regionskoordinator, Helene Frihammer, for å høre om det er partnerskap under oppbygging.

2. Avklar og sikre forankring internt

Partnerskapet innebærer blant annet at miljøstyring skal være fokus i toppledelsen. Det er derfor viktig med forankring internt og enighet om at dere ønsker å bli en klimapartner. Regionsleder deltar gjerne i denne dialogen.

3. Signer partneravtalen

En del av det å være klimapartner er å være synlig og vise at man ønsker å bidra til grønnere løsninger. Derfor har vi egne signeringsmøter eller lager litt oppmerksomhet rundt signering av nye partnere.