Bli kjent med Klimapartnere: Stine Nygård, Leder Klimapartnere Viken

Torsdag 18. juni er det ett år siden Klimapartnere Østfold hadde sitt stiftelsesmøte og ettåringen står nå på for å utvide partnerskapet til resten av Viken. Her han du bli litt mer kjent med leder av Klimapartnere Viken, Stine Nygaard.

Navn: Stine Torjusen Nygaard
Region: Viken

Bakgrunn:
– Jeg er utdannet innen internasjonal business, strategi og kommunikasjon fra Norge og Frankrike. Har jobbet i mange spennende selskaper i ulike miljøer og land – innen merkevarebygging, forretningsutvikling og strategi. Fra mitt eget selskap har jeg vært konsulent, jobbet med eiendom og coaching.
Foruten karrierestart i reklamebransjen, hadde jeg flere år innen Telecom, der jeg blant annet var en del av start-up prosjekter i Norge, Hellas, Thailand og Namibia – spennende internasjonal forretningsutvikling.
Inspirert av klimautfordringene utvidet jeg for noen år siden, min faglige base med en Executive Master i Grønn vekst og konkurransekraft på BI.

Når startet du i Klimapartnere Østfold Viken?
– Jeg startet arbeidet med etableringen av Klimapartnere Østfold i januar 2019.

Hvordan endte du opp som leder for Klimapartnere Østfold Viken?
– En som kjente meg fra tiden som leder av Sarpsborg næringsforening visste at jeg hadde tatt Grønn Vekst på BI, og tipset meg om Klimapartner-stillingen. Utlysningen fanget min interesse, og er en flott mulighet til å bidra i et viktig og spennende nybrottsarbeid.

Hva syns du er mest motiverende/spennende/givende med å være leder for Klimapartnere Østfold Viken?
– Det at vi løfter klimasaken opp sammen – på tvers av akademia, næringsliv, interesseorganisasjoner og offentlig sektor – er motiverende.
Det er også spennende å se hvordan virksomheter klarer å være lønnsomme samtidig som de har klima i fokus. Det har vi flere gode eksempler på her i regionen.
I Østfold er alle kategoriene med, fra næringsliv til offentlig sektor, fra organisasjonsliv til akademia. Det er flott.
I tillegg er det givende å være del av et landsdekkende samarbeid – nå begynner Klimapartner-nettverket å bli så stort at det virkelig monner. Det kommer vi til å se godt når klimaregnskapene for nærmere 200 virksomheter nå etter hvert blir klare og vi kan sammenligne tallene med de fra 2018.

Hva ligger fremst på agendaen hos din region?
– Foruten å styrke det vi allerede har, så handler det om å få Klimapartnere på plass i Akershus og Buskerud; vi skal ikke nøye oss med å være «bare» i Østfold. Viken fylkeskommune har klima og bærekraft som pilarer i sin strategi, – med fokus på partnerskap og nettverk som arbeidsform. Her blir Klimapartnere framhevet som et foretrukket verktøy, så tiden er moden for å styrke oss og utvide nå.

Hva ser du mest fram til hos Klimapartnere Østfold og Viken inn mot sommeren?
– Det skal bli fint å kvittere ut klimaregnskapene, det er en viktig milepæl som skal være på plass før sommeren. Det er jo første gang vi gjør dette her i regionen, og det har vært svært nyttig å kunne jobbe sammen med de andre lederne rundt om i landet i denne prosessen.

– Vi har også flere kommende partnere som venter i Viken, og er i gang med planlegging av rekrutteringen i både Akershus og Buskerud. Her vil vi selvsagt gjerne samarbeide med lokale ressurspersoner i regionene – så ta gjerne kontakt med meg om du har tips eller bidrag. Eventuelt sitter du kanskje selv i en virksomhet som vil være med som partnere i Viken?

Og hva er mest spennende på lengre sikt?
– Covid-19 har vist oss hvor sårbare vi og samfunnsstrukturene våre er, men også at vi evner å omstille oss. Daglig kommer nye produkter, løsninger og organisasjonsmodeller. Prinsipper endres og hierarkiske modeller snus på hodet, som ledd i helt nødvendige endringer.
Det å være en del av denne prosessen er spennende og vi i Klimapartnere får muligheten til å bidra. En av våre roller er blant annet å være «koblingsboks» mellom de ulike aktørene.

Noe du vil føye til?
– Utviklingen går fort, og det er bra – for det haster. Vi må jobbe langs flere akser for å sikre klima og bærekraft. En ting er internt i virksomhetene, men vi må også sikre samarbeid mellom partnerne, på tvers av geografiske, regionale grenser og på tvers av fag.
Det har gått ti år siden Klimapartnere startet opp, og vi har nå nærmere 200 partnere.
Med utviklingen vi ser nå kommer vi til å doble dette tallet på noen få år …