Bli kjent med Klimapartnere: Magnus Pedersen, Leder Klimapartnere Nordland

5. juni hadde Klimapartnere Nordland sitt stiftelsesmøte, og er med det det foreløpig yngste tilskuddet i Klimapartnere-familien. Her kan du bli bedre kjent med leder av Klimapartnere Nordland, Magnus Pedersen

Navn: Magnus Pedersen
Region: Nordland
Faglig bakgrunn: Sivilingeniør Energi, klima og miljø.

Når startet du arbeidet med Klimapartnere Nordland?

– Jeg startet i min stilling i april 2019, hvor deler av stillingen er tilknyttet Klimapartnere Nordland.
Jobben startet med å få oversikt over hvordan fylkeskommunen ønsket at Klimapartnere Nordland skulle være organisert, avklare strategisk retning og så videre. Deretter startet arbeidet med gå i dialog mulige partnere og andre aktuelle samarbeidsaktører for å få deres refleksjoner og deretter rekruttering av partnere.

Hvordan endte du opp som prosjektleder for Klimapartnere Nordland?

– Jeg har fulgt med på klimaendringene siden jeg var ti år, da jeg skrev min første innlevering om temaet. Så jeg fant ut tidlig i livet hva jeg ville jobbe med. Spørsmålet var hvordan. Jeg kom i kontakt med Klimapartnere gjennom min forrige jobb. Da jobbet jeg som konsulent og bisto bedrifter med miljøledelse hos Framtiden i Våre Hender NORD, men da stillingen ble utlyst av Nordland fylkeskommune måtte jeg søke.

– Som prosjektleder for Klimapartnere Nordland får jeg muligheten til å hjelpe virksomheter i sitt klimaarbeid, og har dermed fått drømmejobben.

Hva syns du er mest motiverende/spennende/givende med å være prosjektleder for Klimapartnere Nordland?

– Det er svært givende å få være i kontakt med så mange ulike aktører som ønsker å bidra i det grønne skiftet. Alle kommer med et ønske om forbedring, og er nysgjerrige på mulighetsrommet. Jeg syns det er spesielt motiverende at alle også er nysgjerrige hva de kan bidra til i partnerskapet. Det har vært viktig for partnerne til nå at det er en to-veis gate.

Hva ligger fremst på agendaen hos din region?

– Klimapartnere Nordland hadde startmøte 5. juni. Nå jobber vi med å forberede til årsmøte i august. Vi må få på plass en styringsgruppe som vil ha noe ekstra ansvar, og bli en viktig ressurs videre. Nordland fylkeskommune har ikke tenkt til å være en veldig styrende aktør i partnerskapet, men vi kommer til å ha en rolle i styringsgruppen.

Hva ser du mest fram til hos Klimapartnere Nordland inn mot høsten?

– Jeg gleder meg mest til å bli endra bedre kjent med partnerne, og starte med å hjelpe dem med å lykkes med redusering av sitt klimaavtrykk. Dette er ikke arbeid som er utført på en dag, men jeg gleder meg til å komme i gang.

Og hva er mest spennende på lengre sikt?

– Jeg gleder meg svært til arbeidet med utvidelse. Per nå har vi partnere hovedsakelig fra Bodø-området, så vi må jobbe for å leve opp til navnet Nordland. Det er ikke diskusjon om vi skal utvide til resten av Nordland, men heller hvordan skal vi gå frem.

– Det jeg er absolutt mest spent på er selvfølgelig tiltakene og prosjektene som kommer ut av partnerskapet som er mest spennende. Hvilke synergier vil dette ha for lokalsamfunnene? Hvilke aktører vil finne helt nye samarbeidspartnere? Jeg gleder meg til å være med videre.