Bli kjent med Klimapartnere: Amund Hagen Kristiansen, Klimapartnere Innlandet

Klimapartnere er snart oppe og går i hele landet. Klimapartnere Innlandet er et av våre ferskeste tilskudd og har som mål å avholde stiftelsesmøte rett etter sommerferien. Arbeidet ledes av Amund Hagen Kristiansen, som du kan bli bedre kjent med her.

Navn: Amund Hagen Kristiansen
Rolle: Prosjektleder Klimapartnere Innlandet
Utdanning: Master i naturbasert reiseliv, med innbakt bachelor i utmarksforvaltning.
Begynte i Klimapartnere Innlandet: November 2019

 

Hvordan endte du opp som leder for Klimapartnere?

– Jeg har fulgt Klimapartnere tett siden jeg første gang ble kjent med de gjennom jobben min for Framtiden i våre hender Nord i Tromsø, som var delaktig i etableringen av Klimapartnere Troms. Jeg holdt blant annet foredrag om grønn mobilitet for Klimapartnere Troms under deres stiftelsesmøte. Når jeg etter hvert kom hit til Innlandet i 2018 og etablerte Framtiden i våre hender region Innlandet, fikk jeg vite at fylkeskommunen var i gang med å etablere Klimapartnere Innlandet. Da kontaktet jeg fylkeskommunen og Helene Frihammer i Klimapartnere, og søkte på stillingen som prosjektleder.

Hva syns du er mest motiverende/spennende/givende med å være leder for Klimapartnere Innlandet?

– Å jobbe med klimaløsninger i samarbeid med lokalt næringsliv er stadig viktigere, og den rette veien å gå, for å skape flere grønne arbeidsplasser og bidra til mindre unødvendige klimagassutslipp. Ofte finnes de gode ideene og løsningene allerede i skjæringspunktet mellom bedrifter og aktører, men de rette folkene trenger å møtes på de rette møteplassene. Klimapartnere kan være en forlengende arm til disse møteplassene og bidra til at kloke hoder kan snakke sammen. Det er utrolig motiverende å jobbe for mer samarbeid og innovasjon i regionen.

Hva ligger fremst på agendaen hos din region?

– Her er vi i en etableringsfase, hvor det handler om å gjøre Klimapartnere aktuelt og snakke bredt med næringslivet for å finne interesserte partnere. Målet er at Klimapartnere Innlandet kan stiftes tidlig etter sommerferien.

Hva ser du mest fram til hos Klimapartnere Innlandet inn mot sommeren?

– Nå er hverdagen endelig litt mer normalisert en stille koronaperiode, og det blir utrolig kjekt å endelig stable på plass noen fysiske møter igjen og bli bedre kjent med aktørene rundt omkring. Før sommeren er det en plan å møte aktuelle aktører flere steder i Innlandet. Blant annet planlegges nå et møte i Østerdalen/Glomdalen-området for å bli bedre kjent med hva næringslivet satser på og fortelle litt om målene og mulighetene for partnerskap i Klimapartnere Innlandet. Å møte flere aktører og folk blir veldig bra!

Og hva er mest spennende på lengre sikt?

– På lengre sikt blir det spennende å se hvilken rolle Klimapartnere Innlandet kan få i regionen. Kan vi klare å sette fart på enda mer grønn næringsutvikling, i lag med dyktige aktører fra både privat og offentlig sektor? Det har jeg stor tro på og ser fram til å jobbe med