Betong sjekker inn på hotell

Med miljøgebyr og eget betonghotell, har Sola Betong redusert mengden overskuddsbetong med 80 prosent.

–  Når arbeidet på anleggsplassen er ferdig for dagen, står vi ofte igjen med en utfordring. Hva skal vi gjøre med betongen som blir til overs? Det er en miljøutfordring som hele bransjen opplever, sier administrerende direktør Trond Skjæveland.

For å bøte på problemet, har Sola Betong innført miljøgebyr på betong som de må ta med seg tilbake fra byggeplassen. Overskuddsbetong som de ikke får brukt videre i produksjon, gir de bort eller lager enkle produkter av som selges videre til en rimelig penge.

Norges første betonghotell

I tillegg har Sola Betong, som første betongleverandrør i Norge, startet betonghotell. Betong som er til overs, lagres på en spesiell måte som utsetter størkningen av betongen. Ved denne typen lagring, er betongen like fin dagen etter og kan blandes i ny betong.

Sementproduksjon står for ca fem prosent av verdens totale Co2-utslipp. Det betyr også store muligheter for å kutte utslipp i bransjen.

– Vi oppnår to ting ved å lagre betong over natten: Mindre avfall og redusert produksjon av ny betong. I fjor overnattet 1000 kubikk betong, det vil si at vi sparte miljøet for 300 000 kg ny sement. Dette er vi først på å gjøre i Norge, og det er vi stolte av, sier Skjæveland.

Med et CO2-innhold på 320 kg/mfor vanlig konstruksjonsbetong, utgjør det en besparelse på 320 000 kg CO2. For å motivere de ansatte, blir 100 kroner for hver kubikk med betong som overnattes, satt av til personalkassen. I 2018 resulterte dette i en pott på 100.000 kroner til sosiale aktiviteter.

Klimaaspekter og forslagskasse

Sola Betong har alltid vært opptatt av klima og miljø, men for fem år siden ble de ISO 14001-sertifiserte og tok et valg om å satse enda sterkere. Sertifiseringen virket positiv på hele organisasjonen, og eksternt blir det også tatt imot positivt. Bedriften valgte å ta grep selv før de ble pålagt tiltak. – Internt har vi 22 klimaaspekter som vi jobber med. Noen er ikke aktuelle for alle, noen går på ledelse, HMS og innkjøp og videre, men det er mange aspekter  som alle ansatte kan ta del i, sier Skjæveland.

Klimaaspektene henger synlig for alle ansatte, og det er til enhver tid 3-4 klimaaspekter som er prioritert i en periode på 6-12 måneder. – Vi har en forslagskasse, og vi belønner gode miljøforslag. Selv om noen er bedre enn andre, er holdningen vår at alle forslag er gode, og det er viktig at alle blir belønnet, sier Skjæveland. – Dermed blir de ansatte engasjerte og føler at dette er et fellesprosjekt.

Viktige forutsetninger for å lykkes

– Den viktigste forutsetningen for å lykkes med klimaarbeidet, er at det må stilles krav til entreprenører, og at kravene som er gitt i anbud blir fulgt opp. Skjæveland mener det er et punkt det ofte syndes mot, da alt til syvende og sist handler om pris. – Miljøvennlige produkter koster litt mer, og det er en kostnad vi ikke kan bære alene. Derfor er det viktig at byggherrer følger med på at anbudene blir utført i henhold til avtale. Produktene er her, og det er mulig å gjennomføre, men da må alle være med på laget, sier Skjæveland.

 

 

Relaterte blogginnlegg