Workshop Klimabudsjett for kommuner i Agder

Flere hundre kommuner fra hele Norge deltok på klimabudsjetteringskurs som ble gjennomført digitalt 22., 24. og 25. mars. Det var prosjektet «Klimabudsjett som styringsverktøy» og KS som inviterte kommunene til kurs i klimabudsjettering. Flere kommuner fra Agder deltok på klimabudsjettkurset.

Dersom du ønsker å komme i kontakt og arbeide i gruppe sammen med andre kommuner om klimabudsjettering, vil det bli arrangert en workshop 22. april på TEAMs i regi av Agder Fylkeskommune, Statsforvalteren, Klimapartnere Agder, Kristiansand kommune og Arendal kommune.

Her vil vi legge opp ett program etter mal fra kurset i klimabudsjettering, med noen forenklinger. Det blir mulighet til å stille spørsmål, og høre hvilke erfaringer fylkeskommunen, Arendal og Kristiansand kommune har gjort ved utarbeidelse av klimabudsjett for 2021.
Send en e-post til anne.kristin.peersen@agderfk.no innen 16. april dersom du vil være med her.