Workshop i bærekraftige verdikjeder

Klimapartnere Rogaland inviterer til workshop i grønne og bærekraftige verdikjeder. Klimapsykolog, entreprenør og forfatter Ragnhild Nilsen er fasilitator for dagen og Norengros Kjosavik som har over 40.000 varer i sine verdikjeder stiller med case som vi tar utgangspunkt i. Her får du nyttige innsikt, verktøy samt hjelp fra andre deltakere til å se og optimalisere egen verdikjede når vi jobber i grupper.

I forbindelse med Klimapartnere Rogaland Toppledermøte så arrangerer vi en workshop i «Bærekraftige verdikjeder» på formiddagen sammen med fasilitator, klimapsykolog og forfatter Ragnhild Nilsen, som skal holde et foredrag for oss under toppledermøtet senere på dagen. Vi tar utgangspunkt i en utfordring vi mottok fra Norengros Kjosavik om hvordan vi kan jobbe med bærekraft i verdikjedene, og denne dagen vil vi benytte Norengros som et case / utgangspunkt for workshopen.

Dette er spesielt nyttig for dere som har begynt å jobbe med / planlegger å jobbe mer med scope 3 (innkjøp) i klimaregnskapet, og som har søkelys på hvordan dere forbedrer verdikjedene deres med tanke på: klimagassutslipp, forhold som gjelder Åpenhetsloven (som trådte i kraft 1. juli 2022), muligheter og økt konkurransekraft ved forbedring og økt samarbeid med aktører i verdikjedene.

Vi kommer til å se på følgende aspekter ved innkjøp:

  • Sikkerhet
  • Sosiale forhold
  • Klima og miljø
  • Etikk
  • Krav fra kunder
  • Myndigheter lover og regler

Dette blir veldig nyttig og spennende for alle uansett bransje. Det er kanskje spesielt egnet for deg om du jobber innen innkjøp, bærekraft eller på ledernivå. Dersom du ønsker å være med kun av interesse så er det anledning til det også.

Sted: Holmeegenes

Tid: 26. oktober kl 10.00 – 12.30

For deltagelse i workshop så ber vi deg registrere deg her og fint om du har noen spørsmål / case / utfordringer som du kan melde inn. Da gjør du dette i påmeldingen:

 >>> Påmelding til workshop om bærekraftige verdikjeder

 

Arrangementet er gratis for alle Klimapartnere og alle som er invitert til å delta på toppledermøtet. For alle andre vil det påløpe en avgift på kr 950,-

Dersom du ønsker å bli Klimapartner i Rogaland kontakt regionleder ved Anne Marie Lofthus – annemarie@klimapartnere.no

 

Om fasilitator Ragnhild Nilsen:

Entrepenør, leder, veileder og kunstner. PhD i innovasjon og entreprenørskap. Med-gründer av Heliopolis Universitet for bærekraft i Kairo. Forfatter av 15 bøker. Siste boken utgitt og som vi kommer til å få mer innsikt i under toppledermøtet er boken «Klimapsykologi – bærekraft i vekst» på Cappelen Damm.