Workshop: Effektiv klimakommunikasjon

Blir du med på Operasjon Nullutslipp 2030? Klimapartnere Vestland inviterer alle partnere til å samle seg rundt målsettingen til fylket – og fortelle om det.

Hvordan skaper vi en felles fortelling – som kan skape entusiasme og være med på å mobilisere rundt målsettingen for nullutslipp i Vestland? Det er spørsmålet Klimapartnere Vestland stiller når vi tar initiativ til et kommunikasjonsløft for klimaarbeidet i regionen. I denne workshopen skal vi bli inspirert av gode eksempler, og jobbe sammen for å finne frem til en felles historiefortelling. Vi utfordrer hovedkontakter og kommunikasjonslederne hos alle partnere i Vestland til å være tilstede, og vil også gi en konkret hjemmelekse til alle våre partnere:

Hvordan kan du kommunisere best mulig hva din bedrift eller organisasjon gjør i klimaarbeidet?

Workshopen holdes i samarbeid med Bergen kommunes Innolab. Vi serverer en enkel lunsj i pausen. Påmelding pr invitasjon.

Andre Arrangementer