Workshop avfall som ressurs

Årets siste temamøte handler om avfall i nord og hvordan avfall kan bli en ressurs som kommer til nytte.

Årets siste temamøte handler om avfall i nord og hvordan avfall kan bli en ressurs som kommer til nytte. Remiks planlegger etablering av en Kretsløpspark i Tromsø, et sted der gjenbruk, ombruk, redesign og reparasjon er mulig og der kundene også får økt kunnskap gjennom et opplevelsessenter.

Vi spør, hvilke tanker næringslivet og offentlige virksomhet gjør seg om kretsløpspark? Hva kan dere bidra inn med, og hvilke materialer, produkter, tjenester vil dere etterspørre? Kan vi realisere verdens første kretsløpspark der vi får avfallsressurser i sirkulasjon lokalt og regionalt?

Velkommen til en praktisk workshop, vi trenger din kunnskap og erfaring til å utnytte avfallet bedre.

Andre Arrangementer