Webinar 1: Fossilfri 2030

I det første webinaret i vår webinarserie «Sett klimamål for din organisasjon», møter vi Klimapartner Sweco.

Sweco vil fortelle om egne erfaringer med å sette seg fossilfri 2030 som klimamål og erfaringer fra å ha jobbet med klimaregnskap for andre bedrifter.