Webinar: Infrastruktur og innovasjon – fra ord til handling

Klimapartnere Troms og Finnmark presenterer prosjekter som er bidrag i det grønne skiftet. Hvordan kan disse påvirke omstillingstakten i regionen og hvilke muligheter ligger det for internasjonal finansiering?
Vi gjør oss klar til å gå fra ord til handling, stikkord er hydrogen, energimiks og utnyttelse av restråstoff. Meld deg på i dag!

Program:
09:30-10:00
Berlevåg Industripark «En grønn mulighet for Finnmark» v/Kjell Richardsen, prosjektleder Berlevåg Industripark

10:00-10:20
GIFT – avkarbonisering av energimiks på øyer v/Bjørn Axelsen, næringssjef Harstad kommune

10:20-10:40
Hydrogen – minibuss og nullutslippshurtigbåt. v/Sveinung Meyer Svendsen, prosjektleder Troms og Finnmark fylkeskommune

10:45-11:00
Veien til internasjonalt innovasjonsprosjekt v/Julia Seljeseth

11:00-11:15
Lokale støttespillere – Fylkeskommune og mentorordning v/Håkon Dahlmo/Marthe Svensson, Troms og Finnmark fylkeskommune

11:15-11:30
Spørsmål og oppsummering

Påmelding her