Webinar: CEEQUAL Hva & Hvorfor?

Flere store aktører tar i bruk CEEQUAL. Men hva er CEEQUAL? Og hvorfor taes det i bruk? Dette håper vi å få svar på i løpet av webinaret.

Påmelding utløpt

 

Avinor skal bruke CEEQUAL på byggingen av Bodøs nye flyplass, Statens Vegvesen skal bruke det på alle prosjekter over 200 millioner, Vestland fylkeskommune v/Bybanen bruker det og Nye Veier skal bruke det i alle kommende anleggsprosjekter.

Kom å lær mer om sertifiseringsordningen, som ofte blir omtalt som «søsteren» til BREEAM.

 

Program

  • Velkommen
  • Hva er CEEQUAL. Jon Rabben – Planleggingsleder – Statens Vegvesen 
  • CEEQUAL et overordnet blikk – Bente Johnsen Aase – Avd.Direktør Kontrakt og Marked – Statens Vegvesen 
  • Nye Veiers erfaring og planer med CEEQUAL – Mikkel Hedegard – Sr.rådgiver Ytre Miljø – Nye Veier
  • 1. Ny lufthavn Bodø – Status og veien videre – John Eivind Skogøy – Sr.Prosjektleder – Avinor
  • 2. Ny lufthavn Bodø –Lærdom om klima og prosess til nå – Tor-Jørgen Aandahl – Rådgiver – Norconsult
  • Andre miljøkrav til mindre anleggsprosjekter og rammeavtaler – Christian Herheim – Leder – Klimapartnere Rogaland

Arrangementet blir arrangert av Klimapartnere Nordland, på oppdrag fra Nordland Fylkeskommune v/Avd. Transport og Infrastruktur. De ønsker mer kunnskap om CEEQUAL for å se om dette er noe å satse på, og derfor er foredragsholdere vinklet for oppdragsgiver.

Alle er velkomne, og webinaret er gratis.

Påmeldingen er nå stengt.

 

Ved spørsmål, kontakt:

Magnus Pedersen

magped@nfk.no

Klimapartnere Nordland