Webinar 3: Plan for reduksjon/håndtering av avfall

I dette webinaret får vi høre fra Hennig Olsen og Odd fotball klubb om klimamålet Plan for reduksjon/håndtering av avfall.