Verktøy for klimagassberegning og bærekraftige løsninger i bygge- og anleggsnæringen

Bølgen bærekraftsenter i samarbeid med Klimapartnere Agder inviterer til Bølgen frokost.

Få innsikt i klimagassberegning av uteanlegg , og om bærekraftige, energisparende løsninger i bygge og anleggsnæringen. Lær mer om konkrete verktøy og effekter av å jobbe med bærekraft i din bedrift.

Link til påmelding finner du her.

Program:

08:00 Vi inviterer på enkel frokost og deilig kaffe

08:15 – 08:45

Innledere:

Espen Evensen Reinfjord, Asplan Viak

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag. Morgendagens lavutslippssamfunn er avhengig av gode verktøy for å beregne klimagassutslipp. Espen skal ta for seg verktøyene de bruker for klimagassberegning av uteanlegg (LandskapLCA), erfaringer så langt og hva det vil si for bransjen å ta hensyn til dette. Beregningen av klimagassutslippen fører til positive effekter som økt biomangfold, bedre overvannshåndtering, bedre lokalklima, bedret folkehelse og pluss i klimaregnskapet.

Trond- Lauritz Larsen, regiondirektør for Bravida Agder/Rogaland

Hvordan levere servicetjenester fra alle tekniske disipliner på en tverrfaglig, bærekraftig og miljøvennlig måte? Hvilke gevinst sitter bedriften med?
Bravida Norge har lenge vært en pådriver for en bærekraftig og miljøvennlig bygge- og anleggsnæring, og med GreenHub pusher de grensene ytterligere. Med GreenHub legger de til rette for å gi deres kunder i sentrum av byene alle tekniske tjenester levert på en tverrfaglig, bærekraftig og miljøvennlig måte. I tillegg til miljøeffekten får kundene raskere responstid og bistand fra et tverrfaglig team.

Mat og mingling fortsetter.

Vi avslutter klokka 09:00