Webinar: Veien mot en utslippsfri transport

Vestland skal har sett seg en målsetning om å være et nullutslippsfylke innen 2030. Skal denne målsetningen nås må også transportnæringen utslippsfri. I dette webinaret setter vi fokus på status og utfordringer på veien mot en utslippsfri tungtransport i Vestland.

Vi får blant annet høre hva som er status i utviklingen av utslippsfrie transportløsninger, får eksempler fra partnere som har tatt en lederposisjon i overgangen til utslippsfri transport og vi stiller spørsmålet «Hvordan kan vi sammen nå målet om en  utslippsfri transport innen 2030 i et fylket med så mange krinker og kroker, fjell, daler og fjorder?»

Dette webinaret er åpent for alle. Fokuset vil være rettet mot Vestland, men kan likevel ha interesse for partnere i øvrige regioner.

Du kan  melde deg på her.

Program

Velkommen / v Truls-Einar Johnsen, Klimapartnere Vestland

Del 1: Hvor er vi nå?

 • Muligheter og utfordringer for en utslippsfri transportnæring
  – Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig transport i Miljøstiftelsen Zero
 • Hydrogen, framtidens drivstoff? Status i hydrogenutviklingen
  – Stein Kvalsund, daglig leder i Hub for Ocean / Ocean Hyway Cluster
 • Støtteordninger for utslippsfri tungtransport
  – Peter Øyn, rådgiver Enova

Pause

Del 2 – Partnere i front

 • BIR – Fossilfri bossinnsamling
  – John Gaute Kvinge, daglig leder BIR Transport
 • Norengros K.J. Brusdal-  100% utslippsfrie leveranser innen 2025
  – Ruth Brusdal, daglig leder Norengros K.J.Brusdal
 • TBA

Pause

Del 3 – Et felles løft

 • Fylkeskommunens rolle og satsing på infrastruktur for utslippsfri transport
  – Sølve Dag Sondbø, seksjonsleder for grønn vekst, klima og energi i Vestland fylkeskommune
 • Diskusjon: Hvordan når vi sammen målet om en utslippsfri transportnæring?