Utfasing av gass i Bergen

I samarbeid med Bergen kommune og Klimapartnere Vestland, har bGreen ledet et prosjekt for kartlegging av bruk av gassfyrte anlegg i Bergen. Det inviteres nå til et arbeidsmøte med aktuelle aktører for å diskutere hvordan man kan fase ut gassbruken i bygg og produksjon i Bergen, innen 2030.

På møtet får man vite mer om bakgrunnen for prosjektet, om kommunens tilnærming til gassfyring fram mot 2030, og om fossilfrie alternativer til gass.

Det vil også være fagspesialister tilstede som kan svare på spørsmål og gi råd om anleggene som er representert på arbeidsmøtet.

Invitasjoner har gått ut til indentifiserte virksomheter og partnere som har mengdeforbruk av gass. Skulle du likevel ønske å delta, ta gjerne kontakt med.

Peter Heimstad
Daglig leder

bGreen
Epost: peter@bgreen.no

Tel: 922 13 180