Toppledermøte Klimapartnere Vestland

OPERASJON NULLUTSLIPP: NEDTELLING TIL NULL

En gang i året samles toppledere fra alle våre partnervirksomheter i Vestland for å inspirere hverandre til handling i klimaarbeidet. Dette er årets viktigste møtepunkt i Klimapartnere Vestland – hvor vi sammen gjør opp status og staker ut kursen for klimaarbeidet på veien mot nullutslipp.

Utdrag fra programmet:


Med syvmilssteg mot 2030: Status for Operasjon Nullutslipp

Fylkesordfører Jon Askeland og varafylkesordfører Natalia Golis

Vestland har satt et hårete mål om et næringsliv med netto nullutslipp i 2030 – med engasjerte fylkespolitikere i front. Hvordan ligger vi an i Operasjon Nullslipp? Vi får en statusoppdatering fra fylkes- og varafylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland og Natalia Golis.


Holder målene mål?
Kikki Kleiven, direktør for Bjerknessenteret

Hvor store kutt trenger vi for å nå målet om 1,5 graders oppvarmning – og hvor raskt må målene nås? Med syv år igjen til 2030 er Norge langt fra å innfri forpliktelsen om å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 %. 
Prisbelønt forskningsformidler og direktør for Bjerknessenteret Kikki Kleiven gir oss en virkelighetsorientering med det siste fra klimaforskningen. 

 

Energisløsing – Det grønne skiftets luksusfelle?  

Det siste året har minnet oss på at selv om elektrisiteten vår er fornybar, så er det ikke en utømmelig kilde til energi. Strømsparing er ikke bare tøfler og kofte på kontoret. Det er ikke nødvendigvis en dydig ofring av komfort og goder. Tvert imot kan virksomheter gjennom enkle tiltak både bidra til å løse en av det grønne skiftets viktigste barrierer, og samtidig gjøre virksomheten mer lønnsom.  Vi tar et kikk på “the dos and donts” og drøfter hvordan næringslivet kan rigge seg til et bærekraftig strømforbruk både i et økonomisk og miljømessig perspektiv. 

 

Klimanøytralitet: Klimaambisjon eller grønnvasking? 

Er det innafor å kjøpe klimakvoter? Hvilke klimakvoter er de aller beste? Og hva skjedde med målet om å være klimanøytral – er det også galt nå? Vi samler et panel med eksperter og næringslivsledere fra våre klimapartnere og diskuterer, samt oppdaterer vokabularet for den klimabevisste toppleder anno 2022, for å sørge for at du ikke snubler i grønnvaskingsbøtten.  

 

 Grønn innovasjon: fra utslippskutt til profitt 

Der det er utslipp er det muligheter! Men hvordan kan en utnytte mulighetene den grønne omstillingen gir til å bygge en lønnsom virksomhet? Vi henter inspirasjon fra næringslivsledere som har satset på å gjøre det lønnsomt på å kutte utslipp i samfunnet og hører gründere fortelle om sine erfaringer med å etablere grønn bedrift i det grønne skiftet.