Årets klimaregnskap: Digitalt lanseringsmøte

Vi ønsker velkommen til digitalt partnermøte med lansering av årets klimaregnskap for Klimapartnere Vestland.

For første gang presenterer Klimapartnere et samlet webbasert klimaregnskap i løsningen Klimakost, levert av Asplan Viak.
Vi er stolte av alle partnerne som har bidratt til at klimaregnskapet for 2019 er partnerskapets mest komplette oversikt noensinne.
På dette møtet vil vi presentere årets klimaregnskap for Klimapartnere Vestland, og Asplan Viak vil være til stede for å svare på alle spørsmål dere har om rapporteringen.
Av smittevernhensyn vil det kun være mulig å delta digitalt. Møtet er kun åpent for partnere.
Det vil være mulig å sende inn dine spørsmål underveis i møtet.
Et opptak vil være tilgjengelig i etterkant.
Møtet er kun åpent for partnere, påmelding via denne linken: 

https://sfj.pameldingssystem.no/klimapartnere-vestland-lansering-av-arets-klimaregnskap

 

PROGRAM:

12.00

VELKOMMEN

ved Helene Frihammer og Renate Nedregård, Klimapartnere Vestland

 Natalia Antonia Golis, Fylkesvaraordfører Vestland (MDG)

12.15

KLIMAREGNSKAP ABC: EN OPPFRISKNING

Ved Inki Brown, Emisoft

12.30

KLIMAREGNSKAPET 2019

ÅRETS RESULTATER OG BESTE PRAKSIS

ved Klimapartnere Vestland og partnere:

Norsk klimastiftelse v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen

Bjørnafjorden kommune v / Næringssjef Elin Thorsen Kløverød

12:45

PRESENTASJON AV KLIMAKOST

ved Hogne Nersund Larsen, Asplan Viak

13.00 – 13.50

SPØRSMÅL OG SVAR

Vi svarer på alt dere lurer på om årets klimargenskap

Svarpanel:

Hogne Nersund Larsen, Asplan Viak

Inki Brown, Emisoft

Helene Frihammer, Klimapartnere

Moderatorer:

Even Storheim, Vestland Fylke

og

Renate Nedregård, Klimapartnere

13:50

VEIEN VIDERE:

Hvordan bruker vi resultatene fra klimaregnskapet?

14:00

TAKK FOR NÅ