Temamøte om transport

Transportsektoren står for store klimagassutslipp og har et stort potensial for reduksjon.

På dette temamøte får du vite mer om hvor langt hydrogensatsing er kommet og hvordan fremtiden ser ut for hydrogen. Elektrifisering har kommet langt flere steder i landet og for at elektrifiseringen skal skyte fart i nord, er ladeinfrastruktur for el-bil og tungtransport avgjørende.

På hvilken måte kan offentlig sektor tilrettelegge og bidra slik at utslippene går ned og hvilke tiltak kan og bør gjøres på kort og på lang sikt? Hvilke muligheter finnes og hvor er begrensningene for å gjennomføre elektrifiseringen og hydrogensatsingen?

Vi presenterer mulighetene og diskuterer hvordan vi skal komme oss fra ord til handling.

PROGRAM

08.30 – 11.00

«Grønn hydrogen – nye muligheter», v/Stein Mathisen, vise-administrerende direktør Varanger Kraft.
«Ladeinfrastruktur i Tromsø», v/Lars F. Øvergaard, Enhetsleder for klima, energi og Landbruk, Tromsø kommune.
«Status pilotprosjektet EL6», v/Johannes Kristoffersen, analysesjef Troms Kraft

«Fra ord til handling», diskusjon og videre plan.

 

Frist for påmelding er 12. september PÅMELDING GJØR DU HER

 

Last ned program: Program temamøte transport 19 september

Andre Arrangementer