Temamøte om klimaregnskap

Hva er scope 1, 2, 3 og på hvilken måte er klimaregnskap et godt verktøy? Dette temamøte gir en rask innføring i klimaregnskap og hvordan det kan brukes i din virksomhet.

 

13.00 – 15.00

Klimaregnskap – hva, hvorfor og hvordan?

Vår partner, Asplan viak gir deg et krasjkurs i klimaregnskap og en lett opplæring i hvordan du bruker verktøyet klimakost. Vi tar deg også igjennom hva som skal rapporteres og hvordan formidlingen blir.

Temamøte kjøres digitalt, innlogging kommer etter påmelding. Det vil være anledning å stille spørsmål underveis.

 

Påmeldingsfrist er 4. mars.

Klimaregnskapet for alle partnere skal være ferdigstilt 1. juni og frist for å rapportere er en måned før, altså 1. mai.

Andre Arrangementer