Temamøte innkjøp og anbud

Innovative og miljøvennlige anskaffelser og innkjøp
– hvordan kan innkjøp og anbud innrettes for å redusere utslipp og oppfylle målene i Parisavtalen?

Innovasjonsgraden i offentlige anskaffelser kan med fordel øke og det kan også utnyttes for mer bærekraftige anskaffelser. For leverandørene er det utfordrende å levere løsninger med høy innovasjonsgrad på grunn av korte frister på innlevering av anbud.

Miljøhensynet er et viktig kriterium og er sterkere vektlagt i anskaffelsesregelverket og derfor bør innkjøpere få mer kompetanse som tar hensyn til nye miljøkrav i ulike bransjer og i forhold til bærekraft. Smarte løsninger som er dyrere i innkjøp kan gi innsparinger på lang sikt.

Er det på tide å tenke annerledes i innkjøp og anbud? Kan innovative offentlige anskaffelser være et godt verktøy? Og hvordan kan klimabudsjett hjelpe offentlige virksomheter til å redusere klimagassutslipp samtidig som økonomien ivaretas?

Program

10.30: Velkommen

10.35 – 11.30: Hvordan gjøre miljø- og klimavennlige anskaffelser? v/Geir Høyvik Rossebø, Oslo kommune

11.30 – 12.00: Lunsj

12.00 – 12.20: «Hvordan bidra til det grønne skiftet» v/Grete Ovanger, direktør Asko Nord

12.20 – 12.50: Innovative grønne anskaffelser v/Helene Hoggen, Seniorrådgiver/Prosjektleder sirkulære anskaffelser i Difi

12.50 – 13.15: Spørsmål og diskusjon

Pause

13.30 – 15.00: Klimaregnskap 2018 v/Hogne Nersund Larsen, Gruppeleder Energi og miljø i Asplan viak

Påmeldingsfrist 11. juni

Program og påmelding

Andre Arrangementer