Signeringslunsj – Klimapartnere Vestland Sør

Klimapartnere Vestland avdeling sør inviterer alle nye partnere til lunsj og signering inn i partnerskapet. Informasjon om sted kommer.