Signeringslunsj – Klimapartnere Vestland Nord

Klimapartnere Vestland avdeling nord inviterer alle nye partnere til lunsj og signering inn i partnerskapet.

Nye partnere mottar invitasjon. Kontakt avdelingsleder Truls-Einar Johnsen på truls.johnsen@vlfk.no dersom du vil vite mer.