Partnerwebinar: Effektiv klimakommunikasjon

Hvordan kan din virksomhet bidra til fortellingen om verdens grønneste region? Klimapartnere Vestland inviterer alle våre partnere til et felles kommunikasjonsløft – med mål om å mobilisere rundt målsettingen om nullutslipp i 2030. 

På dette webinaret vil vi utfordre alle våre partnere i Vestland til å løfte fortellingen om det gode klimaarbeidet som gjøres i din virksomhet.

Effektiv klimakommunikasjon handler om å skape engasjement og motiverer til handling – fremfor å bidra til frykt og apati.

Vi skal bli inspirert av gode eksempler og gi dere konkrete tips og verktøy til hvordan du kan kommunisere effektivt om klimamål og klimatiltak i din virksomhet. Vi vil også ta for oss intern kommunikasjon, med mål om å mobilisere hele organisasjonen til å bli med på klimaarbeidet. Deltakerne vil bli bedre kjent med Den grønne løsningsbanken, en plattform som vi ønsker å invitere alle våre partnere til å delta i.

Webinaret ledes av Renate Nedregård, Avdelingsleder i Klimapartnere Vestland sør, med bakgrunn som forfatter, kommunikasjonsrådgiver og journalist i TV 2 og NRK.

 

Innledere:

  • Kulturhuset som grønn kommunikator: Slik motiverer Oseana publikum til klimahandling

Ole Tobias Lindeberg, Direktør for Oseana Kunst & kultursenter

 

  • Klimamotivatoren: Hvordan inspirere til klimahandling?

Mette Nygård Havre, Bærekraftsjef for Fjordkraft og leder i Grønne Verdier

 

  • Klima- og energijournalistikk – bak overskriftene

Martin Larsen Hirth, Journalist i Energi og Klima i samtale med Renate Nedregård

 

  • Effektiv klimakommunikasjon: En veiviser
  • Den grønne løsningsbanken: Vårt viktigste inspirasjonsverktøy og utstillingsvindu for grønn omstilling 

Renate Nedregård, Klimapartnere Vestland

 

Webinaret vil munne ut i en konkret oppgave til alle våre partnere, som vi vil følge opp i løpet av året.

Møtet er åpent for alle våre partnere, men er spesielt rettet mot primærkontakter og kommunikasjonsansvarlige.

Påmelding skjer via dette skjemaet, og lenke til webinaret vil bli tilsendt før møtestart.

Gjennom effektiv klimakommunikasjon kan vi lykkes i å skape en felles fortelling for å mobilisere rundt målsettingen om nullutslipp i Vestland.

Velkommen til webinar!