Oppstart klimaregnskap

Klimapartnere Vestland inviterer til oppstartsmøte for årets klimaregnskap.

Har du kontroll på utslippstallene dine? Trenger du å vite mer om GHG-protokollen og Scope 1, 2 og 3?

Vi hjelper deg i gang med klimaregnskapet for 2019 – og svarer på alle spørsmål!

Møtet holdes i lokaler hos Universitetet i Bergen 6. mars fra kl 8.30 til 11.00. Vi serverer en enkel frokost. Påmelding skjer pr. invitasjon.

Møtet er kun åpent for partnere i Klimapartner Vestland.

Følg med for oppdatering om program!

Andre Arrangementer